From Karlínský Lab

Studenti: Pravidla

Pravidla provozu v učebně (hide)

Neporušujte autorská práva

Už přišlo několik stížností na lidi sdílející z labu nelegální software a filmy. Takovéto stížnosti omezují provoz v labu a viník bude potrestán. Vyvarujte se tedy jistě nepřijemnému trestu a neporušujte autorská práva.

Dodržujte nařízení děkana

Jedním z nejdůležitějších pravidel je dbát nařízení děkana a řádu laboratoře. Kdo tak nečiní, bude potrestán.

Uvolňujte místo lidem s důležitější prací

Priority

Lab je především pro studium. Z toho plyne různá oprávněnost studentů vysedávat u počítače. Priority jsou následující:

Nebojte se vyhodit někoho, pokud potřebujete pracovat. Máte-li obavy, pomůže Vám služba. A budou-li s někým problémy (bude pracovat s nižší prioritou a nebude chtít odejít), bude potrestán.

Ad Hry - Instalovat hry na lokální disky počítačů je zakázáno. Vyjímku tvoří počítač vyhrazený pro službu. Hraní her po Internetu je povoleno, ale riskujete, že Vás někdo od počítače vyhodí. Laboratoř je primárně určena pro školní záležitosti, pak až pro zábavu. Jestli se Vám to nelíbí, jsou i jiné laboratoře na MFF UK, kde vás forbesáky jistě přijmou s otevřenou náručí. Nebo můžete jít dělat službu, pak si klidne můžete hrát.

Chovejte se ohleduplně

Nerušte při výuce

Uživatelům je zakázáno rušit vyučující pri výuce! Visí-li na nekterých zašupovacích dveřích cedule, která informuje o probíhající výuce, je zakázáno jakkoliv do výuky zasahovat.

Nerušte ostatní uživatele

Nerušte ostatní uživatele v laboratoři při práci. Tedy vypněte si mobilní telefon, nebo ho alespoň ztlumte/přepněte na vibrační zvonění. Stejně tak pokud si chcete povídat, dělejte tak venku na chodbě, aby ostatní mohli v klidu pracovat…

Nezatěžujte zbytečně Artaxe

Artax je pro všechny. Z toho plyne, že se na něm všichni musíme chovat slušně. Pokud potřebujete prováděť složité výpočty, stahovat objemné věci nebo něco podobného, využívejte služeb ostatních neustále běžících linuxových strojů (Engywook, Auryn, Lomikel). Obecně se snažte logovat spíše na jiné stroje než na Artaxe který nese hlavní zátěž celého labu.

Další pravidla pro práci v labu

Stránka z https://atrey.karlin.mff.cuni.cz/lab/index.php?n=Studenti.Pravidla
Poslední úprava stránky: 10. May 2012, at 11:04 PM