Neporušujte autorská práva

Už přišlo několik stížností na lidi sdílející z labu nelegální software a filmy. Takovéto stížnosti omezují provoz v labu a viník bude potrestán. Vyvarujte se tedy jistě nepřijemnému trestu a neporušujte autorská práva.

Dodržujte nařízení děkana

Jedním z nejdůležitějších pravidel je dbát nařízení děkana a řádu laboratoře. Kdo tak nečiní, bude potrestán.

Uvolňujte místo lidem s důležitější prací

Priority

Lab je především pro studium. Z toho plyne různá oprávněnost studentů vysedávat u počítače. Priority jsou následující:

 • práce na bakalářské, diplomové či disertační práci, zápočtech
 • hledání důležitých informací (pro studium) na webu
 • čtení pošty, brouzdání na internetu
 • MUD, hry, chat

Nebojte se vyhodit někoho, pokud potřebujete pracovat. Máte-li obavy, pomůže Vám služba. A budou-li s někým problémy (bude pracovat s nižší prioritou a nebude chtít odejít), bude potrestán.

Ad Hry - Instalovat hry na lokální disky počítačů je zakázáno. Vyjímku tvoří počítač vyhrazený pro službu. Hraní her po Internetu je povoleno, ale riskujete, že Vás někdo od počítače vyhodí. Laboratoř je primárně určena pro školní záležitosti, pak až pro zábavu. Jestli se Vám to nelíbí, jsou i jiné laboratoře na MFF UK, kde vás forbesáky jistě přijmou s otevřenou náručí. Nebo můžete jít dělat službu, pak si klidne můžete hrát.

Chovejte se ohleduplně

Nerušte při výuce

Uživatelům je zakázáno rušit vyučující pri výuce! Visí-li na nekterých zašupovacích dveřích cedule, která informuje o probíhající výuce, je zakázáno jakkoliv do výuky zasahovat.

Nerušte ostatní uživatele

Nerušte ostatní uživatele v laboratoři při práci. Tedy vypněte si mobilní telefon, nebo ho alespoň ztlumte/přepněte na vibrační zvonění. Stejně tak pokud si chcete povídat, dělejte tak venku na chodbě, aby ostatní mohli v klidu pracovat…

Nezatěžujte zbytečně Artaxe

Artax je pro všechny. Z toho plyne, že se na něm všichni musíme chovat slušně. Pokud potřebujete prováděť složité výpočty, stahovat objemné věci nebo něco podobného, využívejte služeb ostatních neustále běžících linuxových strojů (Engywook, Auryn, Lomikel). Obecně se snažte logovat spíše na jiné stroje než na Artaxe který nese hlavní zátěž celého labu.

Další pravidla pro práci v labu

 • Uživatel je povinen znát obsahy vývěsek v laboratoři a www stránek. Je povinen se jimi řídit. Neznalost neomlouvá.
 • Uživatel je povinen se hlásit pomocí síťového jména a hesla, pouze ve vyjímečných případech může služba povolit lokální přihlašování. Porušení tohoto nařízení může mít za následek zablokování účtu na několik týdnů.
 • Uživatelům je zakázáno v laboratoři jíst!! Pít klidně můžete, ale výhradně nápoje v lahvích, které je možno neprodyšně uzavřít, aby nedošlo k vylití a následnému poškození výpočetní techniky. Na kafe v kelímku zapomeňte. Laboratoř není žádná jídelna! V případě porušení tohoto pravidla můžete být z laboratoře službou vykázáni a v případě neuposlechnutí vám může být i zablokován účet.
 • Uživateli přísně zakázáno měnit obsah systémových a softwarových disků (C:\), kromě adresáře C:\Temp. Je zakázáno po sobě na lokálních discích zanechávat data typu hry, mp3, video, … Když už si náhodou v labu něco stahujete z Internetu a kopírujete na lokální disk, smažte to po sobě!!
 • Uživatelům je zakázáno připojovat bez vědomí služby vlastní hardware do počítačové sítě laboratoře. Vyjímkou jsou USB zařízení pro ukládání dat. Připojovat notebooky (s vyjímkou registrovaných notebooků služeb) není povoleno. Pro připojení využijte síť Eduroam.
 • Správa laboratoře negarantuje zachování uživatelských dat a nenese odpovědnost za jakékoli komplikace způsobené jejich ztrátou. Data jsou sice zálohována, ale je velmi doporučeno si data občas přenést (zazálohovat) jinam.
 • Během pobytu v laboratoři je uživatel povinen chovat se tak, aby nedošlo k poškození instalované výpočetní techniky ani jiného zařízení laboratoře. Veškeré zjištěné závady je uživatel povinen neprodleně oznámit službě.
 • Uživatel je povinen respektovat pokyny správce laboratoře a služeb.
 • Uživatel si je vědom toho, že případné nedodržení těchto pravidel stejně jako nerespektování pokynů správce laboratoře nebo služeb může vést k zamezení jeho přístupu do laboratoře a na server, popřípadě i přístupu do ostatních laboratoří a na ostatní servery fakulty. V extrémních situacích pak může dojít i ke kárnému řízení či jeho vyloučení ze školy.
 • V dobře odůvodněných případech může správce laboratoře udělit výjimku z těchto pravidel.