From Karlínský Lab

Studenti: Nařízení děkana č. 4/1998

Nařízení děkana (hide)

  1. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  2. 2. SPRÁVA DOMÉNY
  3. 3. SPRÁVA KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ
  4. 4. PRAVIDLA PRO UŽIVATELE
  5. 5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.  SPRÁVA DOMÉNY

V každé doméně existuje hromadná značka (alias nebo diskusní list)
netadm-l@domena.mff.cuni.cz
pro správce koncových zařízení, jejímž prostřednictvím správa domény distribuuje své požadavky, doporučení, výluky sítě apod.

3.  SPRÁVA KONCOVÉHO ZAŘÍZENÍ

4.  PRAVIDLA PRO UŽIVATELE

5.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Stránka z https://atrey.karlin.mff.cuni.cz/lab/index.php?n=Studenti.Dekan
Poslední úprava stránky: 16. July 2007, at 10:59 PM