K dispozici je zde operační sytém Linux, konkrétně distribuce Ubuntu.

Oproti původně používané distribuci Gentoo se zatím zdá být jednodušší na konfiguraci a údržbu.

Mimo jiné i díky tomu poslední dobou funguje jak má.