From Karlínský Lab

News: Tresty za sdílení

Je zakázáno sdílení jakýchkoliv dat (pokud vám to jejich licence neumožňuje) po síti Internet. Protože k těmto přestupkům dochází opakovaně, je trestem za tento prohřešek, na který přijde jakákoliv stížnost z venčí, ZRUŠENÍ ÚČTU v laboratoři. V případě zjištění interního zákaz účtu na měsíc.

Stav: Stará

Stránka z https://atrey.karlin.mff.cuni.cz/lab/index.php?n=News.1176380079
Poslední úprava stránky: 04. April 2018, at 01:56 PM