Výuka v laboratoři

Počítačová laboratoř je určena především pro výuku. Pokud není celá vytížená, mohou v ní pracovat studenti kteří mají volno. Pomocí Studijního informačního systému můžete lehce zjistit, kdy je která část obsazená a zarezervovaná. V SISu naleznete jak část A tak část B

Rezervace výuky

Rezervace se provádí přes fakultní Studijní informační systém. Je možné si rezervovat buď část A (vpravo od vchodu, uzavíratelná, bílá tabule, 12+1 počítačů, dataprojektor) nebo část B (vlevo od vchodu, uzavíratelná, bílá tabule, 4+1 počítačů, dataprojektor).

Je možné si rezervovat pravidelnou i jednorázovou výuku. Laboratoř je určena výhradně pro výuku na počítačích! Rezervace běžné výuky vám bude ZRUŠENA.