From Karlínský Lab

Lab: Rozvrh

Otevírací hodiny v labu

Máme otevřeno v pracovní dny od 8:00 do 20:00 (nutné je pokrytí výuky), služba se mění ve 14:00.

Zkouškové 2018 léto.

Den Dopoledne Dopoledne Odpoledne Odpoledne
  Chci Mohu Chci Mohu
28.5. Po Eliza 1 E Daniel 1 E, Daniel
29.5. Út Tomáš 1 E, Š, Tomáš*, V Eliza 2 E, Š
30.5. St Daniel 2 E, Š, Daniel* Štěpán 1 E, Š, Daniel
31.5. Čt Štěpán 2 E, Š, V Veronika 1 E, Š,V*
1.6. Pá Tomáš 2 E, Š, Tomáš* Tomáš 3 Daniel, V
4.6. Po Tomáš 4 Tomáš, V Eliza 3 Š, Tomáš, E
5.6. Út Tomáš 5 Š,Tomáš,V,Daniel Daniel 3 Š, Daniel
6.6. St Daniel 4 Š, Daniel Štěpán 3 Š
7.6. Čt Veronika 2 Š,V, Daniel Štěpán 4 Š, Daniel
8.6. Pá Daniel 5 Š, V, Daniel Daniel 6 Š, V, Daniel
11.6. Po Eliza 4 E, Tomáš Veronika 3 E,Tomáš,V(14:10)
12.6. Út Tomáš 6 E, Tomáš, D Eliza 5 E, D
13.6. St Štěpán 5 D,Š,(V) Daniel 7 D,Š
14.6. Čt Štěpán 6 Š, E Veronika 4 E, V
15.6. Pá Veronika 5 D,Š, V(do 13:30) Daniel 8 D,Š
18.6. Po Daniel 9 D Eliza 6 E, D, V(od 15)
19.6. Út Štěpán 7 D, Tomáš Daniel 10 D, Š, Tomáš
20.6. St Veronika 6 D, Š, V Štěpán 8 Š
21.6. Čt Tomáš 7 Š, Tomáš Veronika 7 Š, V
22.6. Pá Eliza 7 E, D, Tomáš Tomáš 8 D, Tomáš
25.6. Po Tomáš 9 E, Tomáš,V Tomáš 10 E, Tomáš
26.6. Út Daniel 11 D, Tomáš Tomáš 11 E, Tomáš
27.6. St Eliza 8 Š , E,V Eliza 9 E
28.6. Čt Daniel 12 E, Š, D Daniel 13 E, D, V
29.6. Pá Eliza 10 E Veronika 8 E, V
2.7. Po Eliza 11 E Eliza 12 E
3.7. Út Eliza 13 E -  
4.7. St Eliza 14   -  
5.7. Čt Eliza 15 E* -  
6.7. Pá Eliza 16 E* Eliza 17 E*
9.7. Po Eliza 18 E, V Eliza 19 E
10.7. Út Eliza 20 E Petr 1 E
11.7. St Petr 2 E Petr 3 E
12.7. Čt Štěpán 9 Š Štěpán 10 Š
13.7. Pá - Š, V Štěpán 11 Š, V
16.7. Po Štěpán 12 V, Š Štěpán 13 V, Š
17.7. Út Štěpán 14 V, Š Petr 4 V, Š, P
18.7. St Petr 5 V, P Veronika 9 V, P
19.7. Čt Veronika 10 V Veronika 11 V
20.7. Pá -   -  
23.7. Po - V - V
24.7. Út - V - V
25.7. St -   -  
26.7. Čt -   -  
27.7. Pá -   -  
30.7. Po -   -  
31.7. Út -   -  
1.8. St - E Tomáš 12 E
2.8. Čt Tomáš 13 E Tomáš 14 E
3.8. Pá Tomáš 15 E Tomáš 16 E
6.8. Po V 12 E,T,V Eliza 21 E,T,V
7.8. Út Eliza 22 E,T,V Tomáš 17 E,T,V
8.8. St Eliza 23 E,T,V Tomáš 18 E,T,V
9.8. Čt V 13 E,V V 14 E, V
10.8. Pá Tomáš 19 E,T,V Tomáš 20 E,T,V
13.8. Po V 15 V V 16 V
14.8. Út Štěpán 15 V, Š Štěpán 16V, Š
15.8. St Štěpán 17 V, Š V 17 E,V
16.8. Čt V 18 V V 19 E,V
17.8. Pá Tomáš 21 V,T Tomáš 22 E,V,T
20.8. Po E,V E,V
21.8. Út E,V E,T,V
22.8. St Tomáš 23 E,T,V Tomáš 24 E,T,V
23.8. Čt E,V E
24.8. Pá Tomáš 25 E,T Tomáš 26 E,T
27.8. Po E,T E,T
28.8. Út E,T E
29.8. St E,T E,T
30.8. Čt E E
31.8. Pá E,T E,T
3.9. Po E,V E,V
4.9. Út E,V E,V
5.9. St E E
6.9. Čt E E
7.9. Pá E E
10.9. Po E E
11.9. Út E E
12.9. St E E
13.9. Čt E E
14.9. Pá E E
17.9. Po    
18.9. Út    
19.9. St    
20.9. Čt    
21.9. Pá    
24.9. Po    
25.9. Út    
26.9. St    
27.9. Čt    
28.9. Pá    

V = Veronika, P = Petr, Š = Štěpán [Poznámka: KLIDNĚ MI DEJTE I DVĚ CELODENNÍ SLUŽBY winking smiley ], E = Eliza. Daniel - v juli som nedostupny

Stránka z https://atrey.karlin.mff.cuni.cz/lab/index.php?n=Lab.Rozvrh
Poslední úprava stránky: 20. August 2018, at 09:31 AM