Czestina Noviho bookmarky Něco pro zasmání či zamyšlení

Joanna Russ: Užitečné fráze pro turisty

LOCRINIE: poloostrov Locrinie a přilehlé oblasti.
Pohoří Vysoké Lokriny.
Charakteristika: X 437894 = II
Podobná Zemi, podmínky únosné (viz přiložené audiopásky a jejich přepis).
Fyziologie, ekologie, náboženství a místní zvyklosti viz Wu a Fabricant, Praha, 2355, sv. 2, Locrinie. Užitečné fráze pro turisty, odtud citováno:

V HOTELU
To je můj společník, nikoli vaše spropitné.
Zavolám vedoucího.
V tom pokoji nemohu spát, protože nedokážu dýchat čpavek.
Cítím se nejlépe při teplotách mezi 290 a 303 Kelviny.
Pane vrchní, tohle jídlo je ještě živé.

VE SPOLEČNOSTI
Jste to vy?
Jste úplný? Kolik subjednotek tu dnes máte?
Těší mne, že poznávám vašeho klona.
Chápu, že mezihvězdné přátelské vztahy vás zavazují, abychom si v této chvíli odhalili navzájem svá těla, ale pokud by to bylo možné, rád bych se toho zdržel.
Jste toxický?
Jste jedlý? Já nejsem jedlý.
My lidé neobnovujeme utržené končetiny.
Můj společník není k jídlu.
To je mé ucho.
Jsem toxický.
To je způsob, kterým kopulujete?
Bylo to myšleno eroticky?
Velice vám děkuji.
Vysvětlete mi to, prosím.
Měníte barvy?
Jste těhotný (těhotná, těhotné)?
Opustím místnost.
Nemůžeme být prostě jen přáteli?
Odvezte mne ihned na Zemi.
Přestože si vaší laskavé nabídky velice vážím, nemohu vás doprovodit do pářící nory, protože jsem živorodý.

V NEMOCNICI
Ne!
Otvor, jímž přijímám potravu, není na tomto konci těla.
Raději bych to udělal sám.
Prosím, nevpouštějte (nevypouštějte) vnější atmosféru - bylo by mi to nanejvýš nepříjemné.
Olovo nejím.
Dáte-li teploměr tam, žádné užitečné informace nezískáte.

PROHLÍDKA MĚSTA
Vy nejste můj průvodce. Můj průvodce byl dvounožec.
My pozemšťané toto neděláme.
Ach, jak nádherné bahenní kaliště (pářící bidýlko, náhodný úkaz, organizovaný výjev)!
V kolik hodin se zhrzená princezna vrhne do kráteru sopky?
Mohu se toho zúčastnit?
To nelze prokázat.
To je jen stěží možné.
To je směšné.
Už jsem viděl mnohem lepší ukázky takového jevu.
Prosím, odveďte mne k nejbližšímu inteligentnímu savci.
Dopravte mne ihned na konzulát Země.

V DIVADLE
To je zábavné představení?
Promiňte, nechtěl jsem se vás dotknout.
Neměl jsem v úmyslu si na vás sednout. Neuvědomil jsem si, že na tom sedadle již sedíte.
Mohl by jste deformovat své tělo o pár centimetrů níž?
Mé oči vnímají světlo pouze ve vlnových délkách 3000-7000 angströmů.
To se mi jen zdá?
Je správné, aby se mi to zdálo?
Má mne znepokojovat ta voda na podlaze?
Kde je východ?
Pomoc!
To je opravdu velké umění.
Mé náboženské přesvědčení mi brání se toho představení účastnit.
Necítím se dobře.
Je mi velmi nevolno.
Živou potravu nejím.
To má být erotické?
Mohu si to vzít domů?
To je součást představení?
Nesahejte na mne.
Pane či paní, to je moje. (věc)
Pane či paní, to je moje. (součást těla a vnitřnosti)
Rád bych navštívil přístroj na zpracování odpadu.
Už jste hotov?
Mohu začít?
Stojíte mi v cestě.
V žádném případě.
Jestli toho nenecháte, zavolám obsluhu. Tuto činnost mé náboženství zakazuje.
Pane či paní, tento přístroj není určen pro veřejnost.
Pane a paní, tento přístoj není určen pro veřejnost.

KOMPLIMENTY
Je vás (tebe) víc než kdy jindy.
Vaše vlasy (ochlupení) jsou falešné.
Jestli si odkryjete nohu, omdlím.
Nejsme v pokoji.
Nepochybně tu budete i zítra.

URÁŽKY
Jste pořád stejný.
Je vás (tě) víc než dřív.
Jsou vám vidět prsty.
Jak jste čistý!
Jste čistý, ale plný života.

VŠEOBECNĚ
Odveďte mne na Zemský konzulát.
Ukažte mi cestu na Zemský konzulát.
Zemský konzulát se o tom dozví.
Tak se k návštěvníku nechová.
V kolik hodin vychází měsíc? Máte tu nějaký měsíc?
Je úplněk? Odvezte mne ihned na Zemský konzulát.
Mohu dostat druhý díl knihy Wu a Fabricanta Fyziologie, ekologie, náboženství a místní zvyklosti Locrinie? Na ceně nezáleží.
Můj nosič se nějak porouchal.
Umírám.


Translation Martin Janda


Last change Wed Sep 29 1999 by TNT