Czestina Noviho bookmarky Něco pro zasmání či zamyšlení

Art Buchwald: Udělal Hershey dobře?

Z knihy Art Buchwald: Copak jsem vám někdy lhal?

Generál Hershey se rozhodl, že nechá povolat do zbraně všechny studenty, kteří jsou proti branné povinnosti. Je to jistě ušlechtilá myšlenka, ale mám dojem, že přinesla víc potíží než užitku.
Ukážeme vám Loakum - středisko základního výcviku poblíž univerzitního města Berkley. Jeden ze seržantů pověřených výcvikem byl právě předvolán k plukovníkovi, aby vysvětlil, proč jeho četa neprojevuje dost bojového nadšení.
"Seržante, vaše četa má nejhorší výsledky ze všech čet na této základně. Jak to vysvětlíte?"
"Není to moje chyba, pane. Může za to generál Hershey. Povolal všechny, kteří byli proti odvodům, a já z nich teď lezu po zdi."
"Proč?"
"Tak já vám dám příklad. Tuhle ráno jsem přišel na ubikaci a oznámil, že půjdeme na pochod dlouhý asi 20 mil. Všichni začali skandovat: "Ani nápad! Nechcem šlapat! Ani nápad! Nechcem šlapat!" Naštval jsem se a začal je kopat do zadnic, protože se navíc natáhli na podlahu a prohlásili, že mají polední klid. Vždycky, když zavelím pozor, udělají pohov. Říkám vám, pane, vážně se z toho zblázním."
"To jste jim nepohrozil, že je potrestáte?"
"To není k ničemu. Když jim vyhrožuju, tvrdí mi, že mám sadistický vojenský mozek, ale součastně mě ujišťujou, že mě milujou."
"Co?" vyjekl plukovník.
"Ano, pane. Říkají, že mě milujou, a pokaždé, když je nakopnu, dají mi narcis."
"Kam kruci chodí na narcisy?" řve plukovník.
"Posílají jim je přátelé. Tuhle jsme cvičili útok na bodáky a oni začali rozdávat narcisy nějaké jiné četě. Od té doby se mi směje celá základna."
"Musím uznat, ža to podle všeho zřejmě opravdu nemáte snadné." připustil plukovník.
"To ještě nic není, pane. Když pochodujou v útvaru, tak místo "levá, pravá" vykřikují "milovat, neválčit, milovat, neválčit". Z vojenského hlediska to asi není nejlepší, viďte, pane?"
"To tedy není."
"Tuhle večer jsem jim rozděloval lístky na obědy a víte, co s nimi udělali? Spálili je. Od té doby jim musím kupovat jídlo za vlastní peníze."
"To jste velmi laskav, seržante. Co to máte v ruce?"
"To jsou petice, pane. Tuhle sestavil Výbor pro legalizaci pohlavních chorob, tuhle Příležitostný výbor pro volné opouštění tábora. A o téhle radši ani nebudu mluvit."
"Co to znamená, že o ní nebudete mluvit? O co jde?"
"Teda, pane, v téhle petici se žádá, abyste byl souzen za válečné zločiny."
"Válečné zločiny?"
"Ano, pane. Na třetí hodinu svolali před hlavní štáb shromáždění, na kterém vás hodlají upálit na hranici."
"Myslím, že bych měl zavolat generála Hersheye a požádat ho, aby znovu zvážil svůj poslední rozkaz."
"To je dobrý nápad, pane. Já půjdu zpátky k četě. Když jsem od nich odcházel, říkali, že si neustelou, dokud se generál Westmoreland neomluví senátoru Fulbrightovi."


Last change Sun Sep 26 1999 by TNT