Czestina Noviho bookmarky Něco pro zasmání či zamyšlení

Wayne Chapman: Plameny severu

  Nevěřila bych, že stín může být tak zatvrzelý, šeptala a vykročila. Totiž byla by vykročila: ale ke svému úžasu zjistila, že nemůže.
  Opět pronikavě vykřikla. Rukou s dlouhými nehty psala před sebe znamení. Promluvila, ale její hlas, to už nebyl hlas smrtelníka. Vzduch se naplnil energií. Smaragdové světlo zesláblo, okna v některých okolních domech praskala, komíny, sloupy u vchodů se zřítily.
  Viun me dcanir'urhew kyal deagh groghen! Nyglewys ef dhe wül drok bythqueth!
  Zdi budov praskaly, obloha potemněla, pobledly i hvězdy.
  A'cram wyd ín feasgair eirich un chorac'cahsairean!
  Země pukala, železné mříže oken a domovních dveří se rozžhavily, některé se zaduněním spadly na dláždění. Smaragdová světla pohasla. Už nezářil jediný pentagram, jediná runa.
  Jenom stín stál nehnutě na svém předchozím místě.
  "Zašla jsi daleko, Sinil Diallaid, které se říká první žena Alidaxu," zamumlal. "Dál, než by si kdokoli pomyslel..." Klidný hlas. Snad uznání? "Nemrhala jsi ani časem, ani mocí, o níž jsi oloupila druhé."
  Čarodějka udělala krok kupředu. Potom ještě jeden. Nic už jí nestálo v cestě. V očích jí plál oheň. Její kupředu vrhaný stín vzrostl do obrovitých rozměrů.
  "Znáš mé jméno a přesto mi kladeš odpor. Nosíš zelený plášť a máš mě za hloupou, Alyre Arkhone! Nepředpokládala jsem, že jsi tak nadutý. Zahyneš, hůř než kdokoli před tebou! I ty se změníš v živou mrtvolu, abys sloužil, stejně jako to dělají tvá vlastní stvoření. Rozdíl je pouze v tom, že ty budeš sloužit mně!"
  "Až na věky, že?" Stín se otřásal smíchem. "Ne, ne krásko, tentokrát se mýlíš. Ať poručíš jakýmkoli silám, mně se nemůže nic stát!"
  "Řeči!" zasyčela čaedějnice, ale zůstala na místě. "Brzy ti dojdou síly, ty doranský pse! Budeš můj! Smrtelník mě nemůže zničit!"
  "To vím i já, krásná paní..." Stínová postava se pomalu blížila. "To, že mě považuješ za Arkhona, není nijak překvapivé: tak tomu mělo být. Říká se, že toho umíš hodně, hodně věcí dokážeš předvídat, a teď se přece jen mýlíš. Pokud tuším dobře, naposledy."
  To, jak rychle se přibližoval, bylo hrozivější než jeho odměřená slova. Paní Alidaxu se poprvé po dlouhé době otřásla strachy.
  "Ukaž se!" zakrákorala. "Ukaž tvář, proklatče!"
  Stín mohl být nanejvýš na tři kroky od ní, když se zarazil a pozvedl kapuci.
  Černé oči. V hnědé tváři zbrázděné vráskami dvě černočerné jamky. Třetí - ústa roztažená k němému smíchu. Na strmícím čele rozlévající se smaragdové světlo pentagramu, na bradě starobylé znaky, rodinné přízvisko v jazyce pouštních džadů: Dagar reneb - Pán zesnulých.
  "Ty... Ty!" Úžas čarodějnice neznal mezí. Její hlas odumřel v dušeném šepotu. "Abdul al Sahred!"
  "Osobně," přikývl legendární nekromant. "Al Sahred, jehož moc se snažiš uchvátit, jehož hrob jsi vyloupila a znesvětila, a jehož znovuzrození jsi překazila. Jsem Abdul al Sahred, obyvatel onoho světa. To je tvůj konec!"   Čarodějnice v hrůze couvala. "Ne! NE! Nic nejsi! Jsi přelud! Sama jsem spálila tvou mrtvolu poté, co jsem uvěznila tvou duši a..."
  "Určitě myslíš na toto, hloupá ženo!" Džad vytáhl mnohoúhlý krystal opálu, velký jako pěst. "Myslela sis, že jsi skoncovala i s tímhle? Že je možné mě, slavného mága nekromantiky, záštitu moci bohů, jen tak jednoduše zničit?" Dlouhé minuty se hlaholivě smál, potom znovu pohlédl na čarodějnici. "Věříš na předurčení a přesto jsi se mnou nepočítala. Překvapil jsem tě, že?"
  Paní Alidaxu bleskurychle zvedla obě ruce. Chtěla vykřiknout - ale tu se opět rozhořela smaragdová kouzelná znamení.
  "Už nemáš žádnou moc!" řekl Abdul al Sahred s důrazem.
  Čarodějcice se zapotácela, ustupovala, paže jí poklesly. Její stín byl každým okamžikem menší, z hrdla se jí draly neartikulované, nežensky znějící zvuky.
  "Už nemáš ani strach!"
  A ze stěny okamžitě zmizel stín Černé bohyně války.
  Al Sahred se usmíval.
  "Čekám na tebe na Druhé straně, ženo. Brzy se opět setkáme. A potom ty budeš sloužit mně - a nebude to služba ledajaká!"

Z knihy Wayne Chapman: Plameny severu


Last change Mon Jan 17 2000 by TNT