Czestina Algoritmy komprese dat TNT's HomePage

Algoritmy komprese dat

Statistické metody

využívají různé četnosti jednotlivých znaků (nebo jejich skupin pevné délky) ve zdrojovém souboru a snaží se znaky s častějším výskytem zakódovat menším počtem bitů. Tyto metody si tedy nevšímají opakování skupin znaků a mají proto menší účinnost než slovníkové metody. Používají se proto zejména v kombinaci s jinými metodami.


Slovníkové metody

(někdy také označované jako substituční) se snaží nahradit opakovaný výskyt řetězce odkazem na nějaký jeho předchozí výskyt. Nejznámějšími algoritmy na nalezení takových řetězců jsou LZ77 a LZ78, jejichž autory jsou Abraham Lempel a Jakob Ziv (číslice v názvu vyjadřuje rok zveřejnění).


Ostatní metody


Zajímavé odkazy a prameny


Některé často používané programy


Last change Mon Dec 2 2002 by TNT