Lineární algebra a geometrie 2

Informace ke cvičení z lineární algebry, které se koná ve čtvrtek v 15.40 (M3).

Konzultační hodiny se konají kdykoliv po domluvě, nebo zastihnete-li mne v kanceláři (doktorandské místnosti Katedry algebry, 3. patro, dveře K308).

Podmínky zápočtu

Stejné jako v minulém semestru, s tou vyjímkou, že písemky začnou už na druhém cvičení.

Důležité odkazy

Příklady ze cvičení

 1. Vandermordův determinant a skalární součin (19. února)
 2. Skalární součiny (26. února)
 3. Gram-Schmidtova ortogonalizace (5. března)
 4. Gram-Schmidt a QR rozklad (12. března)
 5. Metoda nejmenších čtverců (19. března)
 6. Vlastní čísla I. (26. března)
 7. Vlastní čísla II. – Diagonalizovatelné matice (2. dubna)
 8. Vlastní čísla III. – Nilpotentní matice (9. dubna)
 9. Vlastní čísla IV. – Jordanův tvar (16. dubna)
 10. Vlastní čísla V. – Aplikace (23. dubna)
 11. Vlastní čísla VI. – Unitární diagonalizovatelnost (30. dubna)
 12. Singulární rozklad (7. května)
 13. Kvadratické formy a jejich signatura (14. května)

Odkazy a literatura

Lineární algebra a geometrie 1

Informace ke cvičením z lineární algebry, které se konají ve čtvrtek v 10.40 (M3) a 12.20 (M2).

Konzultační hodiny se konají každé úterý 12.20–14.00, nebo kdykoliv jindy po domluvě. Naleznete mě v doktorandské místnosti Katedry algebry, 3. patro, dveře K308.

Podmínky zápočtu

Společné všem kruhům, k nalezení též na stránce k přednášce.

 • Na každém cvičení počínaje 3. týdnem bude krátký test (cca. 10 minut) na přímočarý početní příklad.
 • dohromady 10 testů, počítá se 8 nejlepších, na zápočet je potřeba alespoň 60% bodů.
 • Žádné omluvy (ani nemoc apod.) se nepřipouští (proto se počítá pouze 8 nejlepších testů).
 • Jediná možnost opravy je jeden opravný termín na začátku zkouškového období.

Výsledky

Příklady ze cvičení

 1. Komplexní čísla (2. října) a řešení od Mirka Olšáka
 2. Soustavy lineárních rovnic I. (9. října)
 3. Soustavy lineárních rovnic nad konečnými tělesy (16. října)
 4. Matice a lineární zobrazení (23. října)
 5. Inverzní matice (30. října)
 6. LU-rozklad a vektorové prostory (13. listopadu)
 7. Lineární závislost (20. listopadu)
 8. Dimenze (27. listopadu)
 9. Souřadnice (4. prosince)
 10. Lineární zobrazení (11. prosince)
 11. Znaménko permutace a determinanty (18. prosince)
 12. Rozvoj determinantu podle řádku/sloupce (8. ledna)

Odkazy a literatura