Tučňáci na Kampě
Tučňák s tučňákem
spacer
spacer


Home
Tým
Úspěchy
Fotogalerie
Odkazy


Reportáže:

2013
Dnem
Bedna 12
Matrix

2011
!TMOU 13
Bedna 10
Matrix: The Game

2010
!TMOU 12
iNula 4
Krtčí norou 7
Dnem 9
Exit 9
Bedna 9

2008
Noc tapürü 2
spacer


spacer
spacer

!TMOU 13

Alča, Pepa, Šavlík, Štěpán, Vláďa
Autor reportáže: Vláďa

Před hrou

Tento rok se mi nějakým záhadným způsobem nepodařilo kvalifikovat, takže už jsem byl smířený, že TMOU 13 poznám pouze z vyprávění ostatních. Proto mě velice potěšilo, když jsem pár hodin před startem zjistil, že Tučňáci shání náhradníka. To byla nabídka, která se neodmítá.

1. Úvod (17:00)

Na startu nalézám zbytek týmu ve složení Alča, Pepa, Šavlík, Štěpán a fasuji žlutou týmovou čepici a tričko, které je o několik velikostí menší, než bych potřeboval. Dozvídám se, že budu zastupovat manuálně zručnou Monču, zatímco Štěpán nahradí akčního Kennyho. Od orgů dostáváme několik matiček a pravítko, které se všichni snaží vnutit někomu jinému. To už ale začíná hrát Hymna TMOU a my se pouštíme do zuřivého rozbalování první šifry. Moc platné nám to ale není. Alespoň ne do té doby, než se všude kolem začne rozléhat hlasité pípání, hýkání, bručení a další zvuky. S vědomostí, že šifra má dva principy a že každé zvíře vydává zvuk jiného zvířete v textu, po chvíli správně hádáme, že první tajenku bychom mohli přečíst z částí textu, zatímco druhou by mohla vytvořit morseovka podle krátkých a dlouhých zvuků. Trochu nám brání občasné chyby vzniklé přepisováním zvuků, ale za chvíli už čteme za nečtyřnohými a Šavlík vyráží pro první část druhé šifry. Mezitím opravujeme poslední chyby a Pepa vytváří morseovkový strom. Nejde nám do hlavy, že i po několikanásobné kontrole správného přepisu vychází jen začátek tajenky a pak už se to kazí. Pak si konečně všímáme, že to celou dobu čteme naopak, a vyrážíme na Svoboďák.

2. Čáry a pásek (18:45)

Jako jediný Brňák v týmu se ujímám velení. Díky poněkud netradiční cestě a mému „skvělému“ orientačnímu smyslu tak na místo přicházíme pouhou minutu po Šavlíkovi, který se tu taky trochu vyzná. Díváme se na křivky a zjišťujeme, že mají všechny stejnou délku jako zrcátku na ohebném papíru, které tvoří druhou část šifry. Navíc je vše na tvrdém kartonu, takže správně interpretujeme čárkované útvary se šipkami jako orientované přímky v prostoru, z nichž každá ukazuje na právě jednu křivku. Vyřezáváme je ve výloze obchodu, kam se přesunujeme kvůli lepšímu osvětlení. To je možná trochu chyba, protože nemáme potřebu používat čelovky. Pepa ji přesto vytahuje a svítí do ohnutého zrcátka, ale všichni se smějeme, že takhle by všude mohlo vyjít maximálně J a V. Raději se do zrcátka díváme z různých úhlů a čteme reportáž Maštěných ředkviček, která nepomáhá. Vymýšlíme i varianty s neomezeně velkým prostorem. Po další hodině se znovu odhodláme svítit, ale tentokrát u toho tužkou čmáráme po místech, kam se světlo odráží. Ejhle, Česká 3.

3. Kaňka (20:30)

Číslování je na Čáře mírně zákeřné, stejně jako upřesnítko. Dělíme se na dvě části a scházíme se pod kopcem, na kterém je Špilberk. Naštěstí nedaleko zahlédneme organizátorskou vestu a vydáváme se vyzvednout šifru do protiatomového krytu. Pomalu našlapujeme do tmy a necháváme se pohltit tajuplnou atmosférou. Alču to ale nerozhází a jako jediná si bystře všímá, že světla rozmístěná v krytu mají barvy semaforu. Luštění už je pak otázkou několika minut, během kterých si kapky rozdělíme do trojic podle vzdálenosti a z každé trojice vybereme jednu, která určí orientaci.

4. Obrázky (21:05)

Jedeme šalinou a na Lazaretní se několikrát necháváme fotit, jak vyzvedáme šifru. Vůbec to nevypadá vykonstruovaně. V obrázcích ihned rozpoznáváme pověry a třídíme je na šťastné a nešťastné (smutné). Tady ale začíná náš druhý největší zákys. Dobrou hodinu debatujeme o tom, zda obrázek kolem šifry znamená automat, ledničku, mrazák nebo mražák. Dohodneme se jen na tom, že chceme nechat obrázky popadat a na každém řádku s nimi provést nějakou operaci podle toho, co je vlevo. Jo, a taky bychom u toho mohli využít ty vertikální závory. Nakonec obrázky jen tak naslepo zkoušíme posunovat je o jedna doprava nebo doleva podle toho, jestli se shodují s tím nalevo a jsme velmi překvapeni, když nám vychází morseovka. Až po cestě na náměstí Republiky nám dochází, že to byla lednička, která měla asociovat magnety! Prý to taky padlo, ale nevzpomínám si na to. Každopádně máme najednou ze šifry mnohem lepší pocit. Sice jsme tu hodně ztratili, ale s každou další šifrou už si zlepšíme pořadí.

5. Křížovka (00:25)

Křížovka 9x9! A pouze devět různých písmen. Sudoku! Ještě jsme nepoužili legendu. Hele, písmeno doplněné do pole s legendou je v ní právě jednou! Vezmeme jeho pořadí? Ne, to nevychází. Tak písmeno za ním? Jo, to už je lepší.

6. Slova a tabulka (01:15)

Frekvence prvních písmen slov zhruba odpovídá české abecedě a slov je stejně jako obrázků. Máme jedenáct hráčů fotbalu, jedenáct černých dresů a jedenáct slov souvisejících s fotbalem? Bezva, tak pojďme najít další sporty. A pak hurá do Čertovy rokle.

7. Matička (01:55)

To je ale týmů! Zas tak těžké to ale být nemůže, vždyť je jasné, že máme použít matičky, které jsme dostali. Navíc nám nějaký tým štědře uvolňuje místo pod lampou, kde je dost kosa, to nás bude motivovat. Rychle odhalujeme, že 26 intervalů dohromady tvoří (0,400) a tři druhy jejich velikostí odpovídají průměrům matiček. Trojková soustava ale nevychází. Proč jsme matičky dostali fyzicky? Vtom si Pepa všímá, že pravítko má 400 mm a rozděluje ho na 26 částí, do kterých vepisuje písmena podle pořadí intervalů po obvodu šifry. Když na krajích vychází škaredá písmena, která jsou obsažena v některých neuspořádaných trojicích písmen z prostředku šifry, vypadá to nadějně. Jak ale ze tří míst na pravítku určit jedno jiné, které je spíš uprostřed? Těžiště! kápne na to Šavlík a balancuje pravítko na prstu (s matičkami na příslušných místech). Když budíme Alču a konečně vyrážíme do terénu, netušíme, že přes tuto šifru projde necelých padesát týmů.

8. Plechovky (03:45)

Potkáváme Točenou zmrzlinu, která nemůže najít zadání, stejně jako my. Když ho ale máme, vidíme, že se tu moc nezdržíme. Budeme plechovkou vyplňovat nějaké tvary. Asi by nám mohla pomoct ta divná osmičku v logu, ale proč to komplikovat, když nám po chvíli tipování vychází tajenka :)

9. Slohovka (04:20)

Devítka má být blízko, ale cesta je trochu krkolomná. Vzájemně se předbíháme s Točenou zmrzlinou, pak maličko blafujeme a za chvíli se i s šifrou spokojeně ukládáme do listí. V textu nějak chybí přídavná jména, možná bychom je tam mohli doplnit. Všechny věci v poslední větě by mohly být buď horké, nebo hořké. Když najdeme ještě dvojice celní/čelní a dusný/dušný, vidíme v tom binárku a doluštění je otázkou pár minut.

10. Kytka (5:25)

Jsme trochu unavení po delší cestě, ale tady si odpočineme. Rychle si všímáme Vennových diagramů a odhalujeme společné vlastnosti jednotlivých množin, jen mrtví lidé nám trvají dlouho. Přiřazujeme obrázkům osobnosti a začleňujeme je do obrázku, vychází KEVLES. Usilovně dávám pozor na šifru a za chvíli se probouzím, zbytek týmu se taky netváří dvakrát živě. Shodnu se se Štěpánem a Pepou na tom, že nám vlastně vyšlo SKVELE a že máme pokračovat dál. Ale jak? Zatímco vymýšlím zbytečně složité teorie, Pepa si všímá, že máme označených šest oblastí, z nichž každá odpovídá jiné části zrotované elipsy. To by mohla být mřížka. A taky že je :)

11. Kruh (6:45)

Svítání a radost z pěkné desítky nás opět postaví na nohy. Kolemjdoucí organizátoři nás povzbuzují, ať se snažíme, že jsme v top 10. Po obvodu kruhové školky se kromě dvanácti měsíčků nachází celkem dost týmů, například Tykadla a Chlýftým Ocásek. Prakticky hned odhalujeme, že každý nadpis i podpis asociují měsíc a každý verš básně odkazuje na znamení zvěrokruhu. Nechápeme, proč jsou tu všichni tak dlouho. Začínáme chápat až ve chvíli, kdy spojujeme přeházené měsíce a nic nevychází. Nepomáhá nám ani vnímat znamení jako šipku z jednoho měsíce na druhý (i když nadpisy a podpisy to celkem potvrzují). Přichází obrovská krize. Šavlík si povídá s ostatními týmy, Alča usíná, Pepa se toulá, Štěpán řeší PraSe a já se snažím na šifru kromě měsíců napasovat i hodiny, což je cesta do pekel. Zkoušíme přesun proti trudnomyslnosti a trochu nás povzbudí, když opodál uvidíme Chlýftým rypák, který to údajně vyřešil před pár hodinami. Padají zajímavé nápady. Šavlík navrhuje jet po čáře mezi měsíci tak dlouho, než narazíme na průsečík. Pak odchází meditovat, zatímco Alča jeho nápad zkouší. Vychází ale samé patvary. Pár minut po tom, co si stěžujeme nově příchozí Kalamitě, v těch patvarech ale začínáme něco vidět. Jsou to písmena, sice dost zdeformovaná, ale jsou! Jsme nadšeni, že jsme překonali náš nejdelší zásek a chceme ještě stihnout aspoň jednu šifru.

12. Karetní (10:50)

Máme balíček karet bez křížového esa, rozdělený mezi tři hráče. Ale nejsou to ledajací hráči, jsou to vojevůdci. To by mohli hrát válku! Je však otázka, jak ji interpretovat. Jsou tři, tak zkusíme morseovku. Vychází SORTW, což zdánlivě nic není, ale s nápovědou Maštených ředkviček to dává perfektní smysl. Zkoušíme tedy karty seřadit podle různých kriterií a znovu hrát válku, ale chybí nám poslední krok a tlačí nás čas. V 11:50 otvíráme záchrannou obálku a spolu s Chlýftýmem ocáskem se vydáváme do Útěchova. Jdeme ale tučňáčím tempem, takže nám za chvíli utečou a bus do Soběšic stíháme až na poslední chvíli.

Cíl

V cíli panuje veselá nálada, je tu spousta známých tváří a dost jídla i pití pro všechny. Zdá se, že letošní ročník byl fakt těžký, došla ho jen Vlhká Jáma. My se můžeme radovat z pěkného sedmého místa. Když zjistíme autorské řešení osmičky, pobaví nás, že dle autorů bylo téměř nemožné luštit šifru tím způsobem, jak jsme to udělali. Doprovázím všechny Nebrňáky na Hlavák a loučím se s nimi. Myslím, že takhle skvělý tým už dlouho neseženu, ale mám radost z toho, kolik jsem se toho během této parádní hry naučil. Děkuji všem Tučňákům i orgům, bylo to super!

Za tým Tučňák s tučňákem sepsal Vláďa


© Šavlík 2010 - Savlik5 SNEK gmail TECKA com