Kdy a kde: utery 15:40 v S5.

Cviceni: Tomas Jakl, Jiri Sejnoha, Jan Palata.

Studijni materialy

Plan prednasek

DatumObsah prednaskyZdroje
1.10. Soustavy linearnich rovnic, Gaussova eliminace. Skripta Milana Hladika, sekce 2.1 a 2.2.
8.10. Gauss-Jordanova eliminace, (ne)stabilita reseni. Operace s maticemi. Skripta Milana Hladika, sekce 2.3, 3.5.1 a 3.1.
15.10. Regularni matice, inverze. Skripta Milana Hladika, sekce 3.2 a 3.3.
22.10. Grupy. Skripta Milana Hladika, sekce 4.1 a 4.2.
29.10. Telesa. Skripta Milana Hladika, sekce 4.3.
5.11. Vektorove prostory -- definice, priklady, podprostory, linearni obal, linearni kombinace. Skripta Milana Hladika, sekce 5.1 a 5.2.
12.11. Linearni nezavislost, baze. Skripta Milana Hladika, sekce 5.3 a 5.4.
19.11. Dimenze. Linearni zobrazeni, matice vuci bazi. Skripta Milana Hladika, sekce 5.5 a 6.1.
26.11. Skladani a inverze linearniho zobrazeni. Matice prechodu. Skripta Milana Hladika, sekce 6.1 a 6.2.
3.12. Jadro a obraz zobrazeni, maticove prostory, hodnost matice. Skripta Milana Hladika, sekce 5.6, 6.1, 6.2.
10.12. Dual. Afinni prostory. Skripta Milana Hladika, sekce 6.3., 7.1.
17.12. Skalarni soucin. Skripta Milana Hladika, sekce 8.1.
7.1. Aplikace linearni algebry.