Vložení kostky
Kostku již vložilo týmů.
Tým Kostka Četnost