PostScript

kódování češtiny english page

Úvod

PostScript je programovací jazyk určený ke grafickému popisu tištěných stran. Byl vyvinutý firmou Adobe Systems Incorporated a dnes je pokládán za standard.

Kvalitnější (a podstatně dražší) tiskárny mají překladač PostScriptu už zabudovaný v sobě. Pro ostatní musíme PS přeložit do jazyka té konkrétní tiskárny. K tomuto účelu lze s výhodou použít volně šiřitelný program Ghostscript. Ghostscript existuje ve versích pro mnoho operačních systémů, např.: UNIX, OS/2, Macintosh, M$ Windows, M$ DOS a další.

Dokumentace k PostScriptu

Základní (a nejpodrobnější) dokumentací je POSTSCRIPT Language Reference Manual by Adobe Systems Incorporated, published by Addison-Wesley Publishing Company, ISBN 0-201-10174-2, 322 pages, illustrated.
Tato kniha je též známá jako tzv. "Red book". Existují i knihy jiných "barev", pro začátečníka je nejdůležitějši "Blue book", neboli kuchařka.

Na WWW se mi zatím podařilo získat tyto dokumenty (v češtině i angličtině):

CZE
Úvod do PostScriptu, ročníkový projekt Vladimíra Michla (PS, 58 stran, 980kB)
ENG
1st Guide to PostScript (Peter Weingartner) a jeho kopie zde.
ENG
PostScript Manuál na Karlíně (David Maxwell)
ENG
Glenn Reid je autorem knihy Green book a Thinking In PostScript (pdf, 221 stran, 846kB)
ENG
seznam příkazů, chybových hlášení jazyka PostScript (Luminous Corporation) a jeho kopie zde
ENG
rozličné příklady

Použití PostScriptu v TeXu:

ENG
manuál k DVIPS - konvertor dvi do PostScriptu
CZE
diplomová práce Martina Černého o fontech - TrueType, PostScriptove formáty, TeX, konverze
ENG
PSTricks - balík maker pro použití PostScriptové grafiky v TeXu (autor Timothy Van Zandt)
Manuál k PSTricks je rozdělen do čtyř částí: 1 2 3 4

Vytvořil Milan Vančura dne 23.11.1998 v rámci referátu na seminář Linux.