Práce s dětmi, to je naše!!!

Děti jsou neoddělitelnou součástí našeho sboru. Jezdíme společně na tábory, pořádáme různé akce jako výlety, karnevaly, besídky, výjezdy, dny dětí, ... zkrátka na co si vzpomenete. Nejsme žádná uzavřená skupina. Naopak, potěší nás, když se na nás přijde někdo i třeba jen tak ze zvědavosti podívat a zalíbí se mu tam. Přijďte se se svými dětmi mrknout na nějakou z našich akcí (viz níže).

Nedělní besídka

Každou neděli se v době Bohoslužby koná i Bohoslužba pro děti. Ty jsou rozděleny do 3 oddělení podle věku: Nejstarší a prostřední oddělení odchází ze shromáždění na besídku ve chvíli, kdy skončí pravidelná nedělní oznámení na Bohoslužbě. Odchází dolů pod pódium společně zpívat různé, převážně dětské písně, s kytarovým doprovodem. Potom se rozdělí do oddělení a začíná další program. Děti z nejmladšího oddělení odchází dolů na besídku vždy po skončení chval. Brzy chystáme otevřít i oddělení miminek, na která se moc těšíme.

Obvyklý program je tedy:

Dětem v každém oddělení se věnují většinou alespoň 2 služebníci. Mnozí z nich jsou učiteli nebo mají jiné vzdělání užitečné ke službě dětem.
Připravované akce

Pravidelně pořádáme dětské letní tábory. tábor. Letos to byl již 6. ročník. Jeli jsme do Jetmarova mlýna situovaného v samotě Spálenec nedaleko Vysokého Mýta v termínu 22. července až 1. srpna 1999. Místo je k náhlednutí i na mapě. Podrobnější informace naleznete zde.

Co už jsme letos podnikli?

V sobotu 9. 10. se konal několikátý ročník naší drakyády spojené s opékáním buřtů. Akce probíhala v Plotištích nad Labem. Ačkoli byla sobota velmi deštivá, tak při samotném pouštění nám více sprchlo na chvilinku pouze jednou, jinak jsme si užívali silného větru a draci lámaly výškové rekordy.

V sobotu 25. 9. jsme podnikli akční výpravu do Českého Ráje. Navšívili jsme Sedmihorky, zříceninu hradu Valdštejn a Hrubou Skálu. Přijeli jsme plni zážitků.

V neděli 6. 6. se v 15.00 v divadle Jesličky konalo další představení čáslavské divadelní skupinky "ptáci Hajáci", tentokráte s názvem "Samsonovo vítězství". Neuvěřitelné drama, ve kterém byla ohrožena téměř všechna zvířátka v lese, skončilo díky Bohu dobře, ale byly to nervy.

V neděli 30. 5. dopoledne od 9.30 se před kongresovým centrem ALDIS konal dětský den. Aktivně se jej zúčastnilo 80 dětí. Bůh nám požehnal skvělým počasím a děti si určitě užily své. K mání byly všelijaké zábavné atrakce, jako je skákání v pytlích, nošení vody na tácu, krmení hladového nosorožce ping-pongovými míčky, šipky, stříhání bonbónů, házení desetníků do kelímků a další. Po jedenácté došlo k losování všech účastníků, kteří nám přinesli obrázek do soutěže "Co mne nejvíc baví?". 3.-5. cenou byla napínavá indiánská četba Pocahontas, 2. cenou byla elektronická stavebnice a výherce 1. ceny si odnesl domů autodráhu. Body, které děti sbíraly na atrakcích, mohly vyměnit za nádherné, větší i menší ceny. Po celou dobu akci se děti mohli projíždět v kočáře na nádherném koníkovi nebo využít služeb naší lodní dopravy a učinit tak labskou výpravu --- projížďka na Labi na kánoích. Děkujeme našim sponzorům, kteří částečně pokryly náklady na tuto akci nebo nám věnovaly některé ceny. Letos jimi byly: lékárna Galenus na Ulrichově náměstí, firma GES Electronics, Nissan Color Car Servis, okresní pobočka VZP OP, nakladatelství Samuel. Děti svůj svátek určitě báječně oslavily a můžeme se zase za rok těšit.

V sobotu 17. 4. 1999 od 15.00 se na sborovém domě uskutečnil tradiční dětský karneval. Na skvěle vyzdobený sborový dům přišlo 13 malých návštěvníků. Trpělivě vyčkejte na nějaké fotky.

Ve dnech 3. - 5. 4. jsme s našimi nejstaršími dětmi (7 - 11 let) podnikli víkendovou velikonoční výpravu do obce Šanov poblíž Červené vody situované mezi Orlickými horami a Jeseníky. Strávili jsme spolu moc fajn chvíle. Lepší počasí si z nás mohl někdo přát.

28. 2. jsme podnikli zimní výpravu do Rokytnice v Orlických horách. Polovina účastníků sjezdovala a ostatní se radovali na saních, pekáčích, lopatách a jiných sněžných vynálezech. Tentokrát bylo počasí s námi, neboť všechny okolní dny (předtím i potom) pršelo, ale tuto sobotu svítilo celý den sluníčko.


VŠECHNY DĚTI JSOU NA NAŠICH AKCÍCH SRDEČNĚ VÍTÁNY!!!

Co pro nás práce s dětmi znamená?

V bibli je napsáno: Aj dědictví od Hospodina jsou dítky a plod života jest mzda. Žalm 127,3

Děti jsou tedy dědictvím do Hospodina a Bůh nám je svěřil, abychom o Jeho dědictví dobře pečovali. Přijímáme děti jako vzácný Boží dar a chceme jim v církvi nabídnout dobré zázemí.

Za službu dětem se pravidelně modlíme.


Další informace Vám může poskytnout na adrese: michael@atrey.karlin.mff.cuni.cz
vedoucí nedělní školy a služby dětem Michal Řada.