Zápisky z článku "W* Effect Considered Harmful"

Odkaz: http://www.4k-associates.com/IEEE-L7-WAP-BIG.html.

Abstract

WAP Forum vyvinulo zásobníkovou entitu síťového protokolu, paralelně k pouze okrajově kompatibilní s existující architekturou Internetu. Jsou přesvědčeni, že ruční zařízení jsou a budou čtvrté v pořadí v důležitosti méně výkonných než klasické Internetové stanice a z toho důvodu vyžadují optimalizovaný přenos, aplikace, i obsah. WAP Forum si vybralo reinterpretaci internetových standardů, často nekompatibilně. Posun od UDP k WDP, TLS k WTLS, HTTP k WTP, HTML k WML, ECMAScript k WMLScript --- nazýváno "W* Effect" --- je v nejlepším neduchapřítomný a v nejhorším uzavírá časné schvalovače WAPu do dnešního nejníže obvyklého standardu.

Tato zpráva představuje souhrn WAPu, jeho historii a klíčové hráče, vrstvu po vrstvě jeho standardu (a v každé vrstvě jeho soupeře), jeho trh pro potenciální providery, síťové operátory, aplikační servery a poskytovatele obsahu. To představuje kontext pro porozumění strategického konfliktu mezi WAPem a produky jiných, více usazených "Standard Development Organizations" (SDOs).

Úvod

Hegemonní duch inspiroval věk průmyslu slogany: "Všude windows!", "Kamkoli Javu", "Všude AOL". Zatímco tyto vizi trh dosud ovlivňují, je užitečné se poohlédnout zpět na jedno technické paradigma, které poráželo či spolupracovalo každého efektivního soupeře v jeho vývoji za posledních 30 let: "Přes všechno IP".

Internet se přizpůsoboval radikálnímu růstu v rozměru (přenosová rychlost, stanice) a v charakteru (časové sdílení, PC, zabudované systémy). Zejména smrt TCP/IP byla často předpovídána, ale TCP/IP bylo přizpůsobováno k vyrovnání se s větším zahlcením, více variantám zpoždění, větší rychlosti, přenosové kompresi a bezpečnostním požadavkům. Výzva v posledním období je integrovat ruční bezdrátová zařízení k současnému pevnému Internetu. Taková zařízení mají daleko menší přenosovou rychlost, daleko nižší výkon procesoru, a daleko menší UI.

Řídící hypotézou je, že tato zařízení mohou být vybaveny podobně jako internetové stanice. Jiný přístup je všechno vyhodit a znovuudělat zásobník protokolu od nuly. A pro dobrý rytmus, posypat všechno prachem s předstíráním kompatibility s těmito osvědčenými standardy.

Unwired Planet, Inc. a jeho zajatec WAP Forum se přizpůsobilo tomuto druhému. V dlouhém běhu to nemůže být úspěšné.

Architektonická vize pro ruční bezdrátový přístup k Internetu

Volka "přizpůsobit se nebo znovuvynalézt" byla namapována na dvě různé vize v oblasti bezdrátových zařízení. Jedna se dívá na miniaturizovaná PC, druhá na celulární telefony. WinCE, Mobile NC a Symbian EPOC operační systém připadají k té první, vskutku pouze "skutečný počítač" může mít v sobě OS. Technologie WAP Fora má za cíl tu druhou: rozvinutí úplně standardizovaného mikrobrowseru do dnešních ručních zařízení.

Toto schizma se promítá do výběru modelu služeb: měly by mít zařízení přístup pouze do nosičových služeb, nebo k jakémukoli publikovanému internetovému zdroji? WAP Forum a jeho většina zastánců prohlašují, že ruční přístup k Internetu není o surfování, a tak se vyhýbají obecnému přístup pro obvyklé aplikace používané nosiči. To je dokonce únkikový poklop --- standardní HTML stránky se nemapují přímo do WML.

Původ a status WAP Forum

Unwired Planet byla založena v květnu roku 1995 s cílem rozvinout přístup k internetu z ručních zařízení. Od prosince kodifikovala své pochopení jako US patent 5,809,415: "Metoda a architektura pro interaktivní dvoucestnou datovou komunikační síť". AT& T Wireless' PocekNet byl jejich nejviditelnější předchozí adoptér (přijímal je, schválil): obchodní zklamání, které mohlo sotva odesílat E-maily a přinášet ceny skladu.

Od začátku jejich strategií bylo odlákat své klienty.

WAPové obchodní záležitosti se liší pro několik členských skupin. Carriers (nositelé) hledají přídavné služby ke zvýšení prodeje vzdrušného času. Výrobci infrastruktury se snaží strmě nastartovat prodej vyhýbáním se rozdělení v jakékoli ceně (za každou cenu). Nezávislí vývojáři WAPové bránty očekávají vedlejší trh pro mnoho prodejců, když ne pro ostatní účely telekomunkační politiky. POskytovatelé obsahu očekávají lukrativní partnerské kontrakty ze stupně integrace a požadovaného zakázkového vývoje.

Klíčové role a hráči

WAP Forum Chairman Chuck Parrish je také Executivním VP Unwired Planet - řekněme druhým nejvýše postaveným zaměstnancem. UP počítá se zisky prvního hybatele monopolu - ze svého vlivu přes WAP Faorum a 3-letého hlavního začátku. Jejich UP.link server SW stojí síťové operátory na objednávku 1 milion $ za jejich serverový SW plus poplatky za licenci za každé zařízení. Neaktivní WAPových uživatelé očekávají poplatky za každé WAPové zařízení. 2 miliony účastníků carrier čelí vydání 20 milionu dolarů.

WAPové nástroje - SW serveru je klíčový ve vývoji WAPu a konkurenti UPu se na to stále chytají. Nokia a Ericsson oznámili servery stejně jako několik nezávislých - APiON (Irsko), CMG (Nizozemí; OEM'd od Nokie) a Dr. Materna (Německo). Většina těchto systémů běží na Solarisu. Firmy s největšími počítačovými službami se tomuto dosud nevydaly: Lucent, IBM, HP, a Oracle jsou pouze neoficiálně připraveni začít pracovat. Klienti SDK pro poskytovatele obsahu jsou nyní dostupní na UPu, Nokii, Ericssonu a Dynamical Systems Research (UK).

WAPová zařízení - jsou navržena dvěma liniemi - jedna jsou jednosměrné textové pagery - v tomto směru je miliony WAPově kompatibilních zařízení. UP browserem vybavené telefony se provádají u Motoroly (i1000plus), Nokie(7110) a LG (NeoPoint 1000). WAPová podpora se nevylučuje s ostatními - mnoho tých firem jsou partneři Symbian (Psion, Nokia, Ericsson, Motorola, Phillips, IBM, Oracle, NTT a SUN). Jejich EPOC32 screenphones budou brzy pracovat s dnešním mobilním IP i s WAPem. Menší další komplexní škálou - WAPová podpora se zastavuje - nejsou ohlášené plány pro WAPové WinCE, PalmOS či laptovopová zařízení.

WAPové služby - Zatímco několik operátorů vyvíjí WAPové služby (zejména Finsko) a daleko více rozběhly zkušení verze, průmysl bude sledovat několik vysokoprofilových severoamerických zahajuje tento rok. Nextel oznámil Nextel OnLine svým Q499, AT& T Wireless znovu zašne son-of-PocketNet; Sprint PCS je nevydán.. NA druhou stranu carrier mohou stále čekat 2-3 roky na 3. generaci systémů s vysokou přenosovou rychlostí (UMTS) a mobilní IP služby do vhodných ručních zařízení (se "skutečnými" browsery).

Mimo nosiči-hosted aplikace jako E-mail, kalendářování, poskytovatelé obsahu byli limitováni obtahy partnerů: CNNmobile, Reuters, Netcenter a ostatními. Nebyli dosud u zákaznicky řízených interních aplikací v jakosti prokázané Bezdrátovou technologií. Jak je detailně popsáno níže - Webové karty "decks" jsou dostatečně odlišné od existujícího Webu k vyžadování obvyklého SW.

Komponenty WAPové technologie

S WAPem, všechno chytré je postaveno do WAP brány podle předpokladů nositelů. K veřejnému internetu se to stává koncovým bodem: odtud do zařízení, standardy WAP Fora umírají. Klamají tím, že "bezdrátové je rozdílné", WAP 1.1 přepisuje temvěř každý Webový standard v knize.

Síťová vrstva. Pro spravedlivou míru - nízkoúrovňový řídící protokol zpráv WCMP je podobný, lež méně informativní než ICMP. WAP definuje vlastní datagramové pakety. WDP je založena na UDP, ale s vlastní sémantikou číslování portů. Bezpečnost je vkládána později. Spíše než analogii IPsec, WTLS nabízí SSL/TLS jako transportní vrstvu bezpečnosti, používajíc nové elliptic curve šifrovací systémy pro méně výkonné terminály. Co Internet nazívá "transport", to je až v další vrstvě: WAP. To je "session" protocol nepřesně ekvivalentní TCP, ale s rysy experimentální transakce.

Aplikační vrstva. WSP se také skládá z toho, co internet nazývá "aplikace": tvořivě přepracovaný HTTP s binárním kódování, tlakem a stálým přístupem. Je použit k načítání "decks" z karet napsaných ve WML, které je méně podobné HTML stránkám než je BASIC podobný programovacímu jazyku pro textové obrazovky, s plnými funkcemi, proměnnými a časovači. WML je XML aplikace, ale může být přenášena pouze v komprimované podobě zvané Wireless Binary XML (WBXML). Nakonec - mikrobrowser - jehož UI byl homogenizován do minutového detailu - musí spouštět WMLScripty, jejich vlastní, nekompatibilní s profilem ECMAScriptů.

WAE a WTA servery. Dohromady tyto specifikace tvoří Wireless Application Environment (WAE). WAE server je velmi nezdařilý ekvivalent Webové serveru či proxy. Wireless Telephony Application servers jsou postaveny na špičce WAE, ale reprezentují místo toho telefonní switche. Pro pořádek obsluhují signalizování a uživatelské interfacy konferenčních volání, atd. liší se of IETF Session Initiation Protocol a ostatních úsilí Voice-over-IP.

Okamžité důsledky trhu

Tento NIH postoj vyžaduje neuvěřitelné množství inženýrského úsilí k následování. Nicméně, obchodní zájem prokázal, že postačuje k přetvoření většiny technologií popsaných výše. WAP Forum vydává přizpůsobivá stanoviska (a, eventuelně, ), UP založil WAPovou interoperabilní laboratoř a nositelé uzavírají smlouvy s integrátory. WAP je už úspěch pro blízké období.

Noví uživatelé nebudou očekávat surfování po Internetu, původní plány produktů zaměřené na zabudované operace, hybridní Web-WAPové portály a omezený přístup k Webu. UP.SMmart je již dostupný pro carrier-hosted a WML-based datebook, phonebook a memo pad aplikace.

Jak spokojený bude zákazník s touto pastvou? Tyto plány nezvýšují naděje pro pohyb pastvy Webových stránek dostupných ve WML formátu. Telefon bude nevýlušně spjat s jakýmikoli službami carrier hosts, když WAP stadardy selžou v držení se Webu.

Jak budou spokojeni carriers? Nebudou mít potěšení z běžících serverových aplikací a jejich technickou podporou. Nechtějí nemít užitek z potenciálních minut ztracených, protože obsah Webu není dostupný, apod. Podívejte se na WAp kontrakty k zahrnutí "tradičních" bezdrátových dat: cíloví koncoví obchodní zákazníci jsou přensě demografikovové, které mohou také telefon použít jako IR modem či mobilní IP node.

Jak budou spokojeni výrobci? Celkový záměř vývoje microbrowserů je zcela homogenizovat ruční zařízení - ne v uživatelském interface, ale v programovém. Výrobci nemají rádi prodej zboží, které je kvůli mnoha hraničním překážkám se Symbianem, Wireless Knowledge či Mobile NCs. Plánují dopředu HTML mikropohližeše, aktivní obsah a multimédia --- k prolomení 2-10 řádkového textového zobrazení WML.

Jak budou spokojeni standardní výbory? Do každého existujícího WAP standardu byla dána velká investice. Konflikty vyplavou, jakmile se WAP pokusí vyhlásit svůj standard jako nějaký, ale "de facto". V IETF, síťové vrstvě setrvává TCP/IP, vyladěné pro "dlouhé tenké pipy". Ve W3C, aplikační vrstva zůstane HTTP, XHTML a DOM. V ECMA/ISO, skriptovací jazyk zůstane ECMAScript. V ICANN, IANA se nepřenese přes registry vytvořené WAP Interhim Naming Authority (WINA).

WAP je obálka okolo současných telefonů a pagerů. Přinese malé množství "otevřených systémů" do bezdrátového trhu skrze zaměnitelné telefony a informační služby, ale nevstupuje, aby měl hlavní slovo v opravdově odlišných Internetových službách a radikálně schopnějších zařízeních.

Dlouhodobé důsledky

Zpráva bude argumentovat, že WAP může být opatrně přizpůsoben. WAP není dlouhodobá odpověď a více než je vidět se stane nečím, co nemá život, později vezme průmysl s bezdrátovými daty k eventuelnímu vykopání z jámy. V srdci WAPu je jádro mýtu "dodržování standardu", které čeká na to, až bude v tisku diskreditováno v několika částech standardu. WAP Forum se namáhá k nalezení spolupráce, vydává white papers s W3C, předpovídá budoucnost iterace HTML, které bude podporovat WML konstrukce, XML přizpůsobí své binární kódování, HTTP bude vypadat jako WSP; WTLS šifrování bude pro TLS akceptovatelné, apod.

Co se týče Unwired Planet stojí za zmínku, že vědí o tom, že mají úzké okno možností katapultovat sami sebe do čela vývoje, a neobávají se obohacovat se na nositelích. Je to lukrativní trh, jestliže vydržel dva roky.

WAE - vrstva po vrstvě

Na první pohled to vypadá, že architektura WAPu dětí OSI model a Internetové modely. Rub toho zdání je však v klamání, že se jedná o paralelu s Web/TCP/IP zásobníkem --- viz obrázek. (Velmi stručně)

Tržiště WAPu

Výrobci ručních zařízení

WAP Forum bylo spoluzaloženo 3 výrobci, kteří dnes repreznetují většinu trhu s ručními zařízeními. Přes 20 výrobců ma licencovaný samotný Up.browser.

Operační systémy

Kompletní, informačně-manažerská řešení ručních zařízení rapidně přerůstají platformu cache a časovače mikrobrowseru. Operační systémy pro málo výkonná zařízení mohou lépe spravovat věci jako reendering, naplňování a synchronizaci s PC. Ve spoluprací s Motorolou, Nokií, NTT, IBM, Sun a dalšími byl vyvinut Psion's Symbian. Ten poskytuje také IP Web browsing a E-mail, ... Dodatečné vybavení WAPem však znamená instalování speciálního síťového zásobníku podél TCP/IP a speciálního browseru. --- To je ve skutečnosti slíbeno, ale současná implementace WAPu to ani negarantuje ani to není její prioritou WirelessKnowledge je také přináší další problém. Microsoft a Qualcomm se soustřeďují na serverou stranu operčního prostředí, ...Zatímco telefony mohou být integrovány do zařízení s WinCE, opačně je to nepravděpodobné. Nejsou žádné známky, že by WinCE měly být přizpůsobovány na displej ručních zařízení. PalmOS má nyní několik možností pro bezdrátový přístup k Internetu. S CDPD modemem a přirozeným TCP/IP zásobníkem, PalmOS web, mail a telnet. ProxiNet dalo start spojení SSL a SSH. Avantgo. Erricssonův WebOnAir proxy je navržena pro jakákoli bezdrátová IP zařízení, specl. Win9x laptopy.

Síťoví operátoři

Nositelé chtějí jako vždy prodat více minut.

Aplikační brány

Akt vytvoření WAP Fora bylo katalizovat vývoj nezásivlích spolupracujícíh implementací. UP, Ericsson, Nokia, APiON, a Dynamical Systems oznámili servery WAP Gateway. Jsou zprávy o tom, že IBM, HP, and Oracle se o to v příštím roce či dvou letech budou zajímat také.

Poskytovatelé obsahu

Existující standardy

Téměř v každém bodě při výběru, jakým způsobem se odkázat na INternetový standard - zda-li pomocí odkazu na zkopírováním, si WAP Forum vybralo zkopírovat a změnit! A každý standard nakopírovaný do specifikace WAPu je dalším organizačním pahýlem!

WAP Forum

Existující technologie, na kterých WAE staví: Unwired Planet's Hand Held Mark-up Language (HDML), World Wide Web's Consortium's (W3C) eXtensible Markup Language (XML) [14], World Wide Web's Consortium's (W3C) Hypertext Markup Language (HTML) [5], ECMA-262 Standard "ECMAScript Language Specification" [6] založený na JavaScript , IMC's calendar data exchange format (vCalendar) [7] a phonebook data exchange format (vCard), Široké spektrum WWW technologií jako URLs a HTTP [8], spolu sširokým spektrem Mobile Network technologií jako GSM call control services a generic IS-136 služby jako send flash.

V následující částech bude vyzkoušen WAP Forum srovnané k ostatním částem zájmu a jeho případné úsilí.

W3C

Web Consorcium řídí větší část standardů, na kterých závisí WAP Forum, ale téměř na každé vrstvě zásobníku je nějaký přeskok.

IETF

Udělalo velkou investici do přizpůsobení TCP/IP "dlouhým a tenkým sítím". Je několik výzkumných skupin zaměřujících se na optimalizaci TCP po radiových linkách, od TCP přes satelity k mobilním Ad-hoc sítím, které používají ruční zařízení jakou směrovače. K nízkoúrovňovým předefinováním WAP Fora se staví velmi kriticky.

IANA/ICANN

Internet Assigned Numbers Authority již zvládá spoustu jmen a kódů. To zahrnuje Content Types, Port Numbers, a Character Sets. WINA (WAP Interim Namign Authority) je doplněním k IANA, a vypořádává se s oblastmi, které nejsou pomocí IANA spravovány. To jsou jednotné kódy či speciální kódování. IANA je čistě reaktivní organizace, neslouží k jiným zájmům --- duplicikovat či napodobovat něčí práci.

ECMA/ISO/NCITS

Tyto tři části jsou zahrnuty v ECMA/ISO/NCITS standardizačním vývojovém procesu. Nevypadá to, že by WAP Forum konzultovalo nějakou z nich vydáním svých publikací odlišných jazyků (...ne plně kompatibilní s ECMA skripty).

MNCRS

The Mobile NC reference specification realizuje "řídící hypotézy" rozšířené Javy a úpravy současného TCP na vrcholu existujících standardů Webového obsahu pro malá bezdrátová zařízení.


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, Leden 2001, MFF UK Praha