Zápisky z článku "Boost Value Added Service with SIM Application Toolkit", White Pages

Odkaz: http://www.gemplus.com/app/wireless/technology/stkwp60.pdf.
Údaje z úvodní WWW-stránky

Příchod SIM Toolkitu do GSM průmyslu jako standardu je něco jako příchod WYSIWYG editorů do počítačového průmyslu - zvyšuje použití bořením bariér k přístupu ke službám. SIM Toolkit aplikace jsou interaktivní, protože uživatel používá služby ve vytouženém kontextu menu. SIM Toolkit je ETSI/SMG standard pro Value Added Services. Umožňuje SIM kartě řídit GSM interface ručního zařízení, zvýšit interaktivnost mezi síťovou aplikací a koncovým uživatelem přistupovat nebo řídit přístup k síti. Gemplus je ve vývoji SIM Toolkitu daleko. Nyní k samotnému "white paper".

Úvod

Tento dokument popisuje roli SIM Toolkit (STK) technologie v službách mobilních telefonů, rozšíření, kterým je možné usnadnit použití a jak poskytovatelé obsahu a služeb mohou masivně rozšířit služby v telefoním byznysu. SIM Toolkit byl definován SMG group (1995 - 1997).

Nový kontext inovace

Dnešní operátoři čelí zvyšující se soutěživosti. Obvykle to řešili kvalitou a nízkou cenou. Dnes je to založeno na různosti služeb. Např. před několika lety se snažili síťoví operátoři o co největší pokrytí. Nyní operátoři musí nabízet balíčky obchodních a osobních informací na jediné SIM kartě, získávat nové zprávy ze služeb kiosku, dopravy, počasí, telefonních číslech, apod.

Potřeby síťových operátorů jsou zvýšení sdílení trhu a snižování cen. Toho je dosahováno několika strategiemi: Rozdílnosti trhu (nabídka nových služeb - automatický dialing pohotovosti, hlasové služby, mobilní bankovnictví, nákupy, apod.), interoperabilita zařízení, apod.

Odpověď - SIM Toolkit

Význam "Value Added Service" - pomáhá operátorům snižovat nepohodlnost a zvyšovat air-time. SIM Toolkit je výsledek práce SMG9 za účelem chytrých karet v mobilních zařízeních. V roce 1995 byly načrtnuty hrubé myšlenky a jejich výsledkem byla v r. 1996 standardizace SIM application Toolkit jako ETSI standard: GSM 11,14. S rozvojem SIM Toolkitu se SIM stala vskutku programovatelná - bylo možné naprogramovat aplikaci, která se dala poslechnout či prohlédnout. Aplikace mohou být definovány operátory pomocí přídavných menu instalovaných do SIM. Proto je možné spojit GSM služby s operátorským menu, které nabízí například mobilní bankovnictví (spojit se s vlastním bankovním účtem), či informace na požádání (umožňující spojení s výběrem z nějakého seznamu). SIM Toolkit je nezbytná vrstva k instalaci Value Added Service na vrchol služeb nosiče (volání, přijímání hovorů, zasílání zpráv).

Proč dávat přídavné služby na SIM kartu?

Důvodů je mnoho. Tím hlavním je to, že SIM karta patří operátorovi - je jím definovaná, customizovaná - jediné spojení mezi sítí a koncovým uživatelem. Karta také může být dálkově řízena v závislosti na času. Operátoři mají kontrolu nad aplikací. Karta je bezpečná! (Při přídavných službách je potřeba ověřovat a kontrolovat aplikace nahrané z a na SIM kartu. Např. operátor musí být schopen řídit, co se aplikace snaží stahovat na kartu a zda-li je to certifikované či ne. Operace musí být zajištěna a proces musí zajišťovat plnou bezepčnost. To v současné době nabízí různé smart-karty (bankovnictví, e-komerce, platby, ...), takže karty jsou navrženy, aby nesly tajné klíče a bezpečnostní algoritmy.

Rysy SIM Toolkitu

Příklady

Možnosti SIM Toolkitu

SIM Toolkit a průmysloví hráči

V roce 1998 - Ericsson, Alcatel, Siemens, Motorola, Mitsubishi a Nokia zavedli nové pásmo SIM Toolkit kompatibilních zařízení.

Třetí strany - jsou pod tlakem kvůli globalizaci trhu a jeho velikosti. Musí zlevňovat a zkvalitňovat své služby.


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, Únor 2001, MFF UK Praha