Zápisky z článku "WAP - The Patent Problem, Neda Communications, Inc., May 3, 2000 "

Odkaz: http://www.freeprotocols.org/LEAP/Manifesto/article/WapShortPatentProblem/one/index.html.

Úvod

WAP je specifikace pro bezdrátovou datovou komunikaci, kterou používají ruční zařízení jako mobilní telefony a palmtopové počítače. Použití specifikace WAP povoluje mobilním zařízením komunikovat s Internetem nebo s intranetem a poskytuje uživateli těchto zařízení stejné možnosti s mobilními daty, jako je browsing či e-mail.

WAP není patent-free

WAP agresivně proráží na trhu díky WAP Foru jako otevřený, license-free standard pro bezdrátový přístup do Internetu. Života schopnsto WAPu je ovšem kompromitována mnoha omezenímu softwarového patentu. To zahrnuje patenty držené jistými členy samotného WAP Fora, především Phone.com a Geoworks. Porušení patentu už udělali sami držitelé následujících patentů:

Zásadní rys průmyslového protokolu je, že nesmí mít ve svém použití omezení. Zejména nesmí být patentové omezení v použití protokolu. Zahrnutí patentů v protokolu celkově poškozuje jeho životaschopnost jako standardu. Patent poskytuje jeho držiteli podpořoné a nepěkné tržní výhody. Ti, kdo na tom celkově ztrácí, jsou malé společnosti a zákazníci.

Členové WAP Fora toto všechno vědí stejně jako kdokoli jiný.

NAvzdory tomu všemu WAP Forum vytvořilo patentovaný protokol. To vše díky promyšlené oddanosti části WAP Fora. Použili podvodný proces k vytvoření protokolu, který obsahuje jejich vlastní patenty, a který se nyní snaží vpálit do co největšího průmyslu.

Další problémy

Kromě patentového omezení má WAP několik dalších problémů.

Chyby technického návrhu

Specifikace WAP obsahuje několik vážných technických nedostatků. Mnoho z nich pramení z rozhodnutí fundamentálního strategického návrhu učiněných dříve ve vývojovém procesu. Raději než snaha o to, aby celulární telefony byly obecným Internetovým hostitelským zařízením zvolilo WAP Forum jeho zpracování jako jednotlivý specifický případ. To vedlo k vyvinutí celkové nové sady protokolů, analogických, leč převážně nekompatibilních s existující Internetovou architekturou.

O tom je více možné se dočíst v následujících odkazech:

Neotevřenost v termínech vývoje a udržení

Specifikace WAP byla tvořena pouze a výlučně za řízení WAP Fora. Pouze členové WAP Fora se mohly účastnit jeho vývoje a udržení. Díky vysokým členským poplatkům si členství ve WAP Foru nemohou dovolit menší obchodníci, ani akademické instituce. Proto také není zajištěné, že WAP bude tématem adekvátních technických článků, nebo že reprezentuje zájmy celé komunity datových komunikací.

Není vydán v RFC

RFC publikace protokolu zajišťuje jeho volnou, neomezenou a stálou dostupnost. Nicméně raději než být veřejně publikován v RFC, specifikace WAP se publikuje sama ve WAP Foru. Proto specifikace WAP nepřináší tytéž jistoty volné a stálé dostupnosti. WAP také negarantuje stabilitu své specifikace a vyhrazuje si právo ji měnit bez oznámení.

Neúplný přístup k Internetu

Existuje obecný dojem, že WAP učiní celý obsah Internetu dosažitelný z celulárního telefonu, tak jak je to nyní možné z konvenčních ISP. Nicméně aby WAPové zařízení umělo přijmout webovskou stránku, musí mít stránka WAPový server, který je naprogramovaný, aby celulárnímu telefonu doručil obsah. Pokud stránka není WAPová, patrně nebude dostupná z celulárního telefonu.

Omezené možnosti Webového browsingu

Použití specifikace WAP k přístupu obsahu Webu vyžaduje WAPové brány, spravované poskytovatelem služeb. To umisťuje vrstvu řízení a autority mezi tím, kdo stránku vytvořil a tím, kdo si ji prohlíží a hluboce snižuje potenciál noemezeného a živého růstu Internetu.

Závěr

Specifikace WAP se celkově nehodí k záměru, ke kterému se hlásí. Je to výsledek uzavřeného procesu návrhu, zůstává natěsno řízena WAP Forem, kulhá svými patenty a je proseta chybami v technickém návrhu.


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, Leden 2001, MFF UK Praha