Zápisky z článku "Mobile Computing in Next Genetarion Wireless Networks"

Úvod

V tomto článku je popsána situace bezdrátových sítí a její vliv na budoucí mobilní operace. Vstupujeme do nové generace, kdy existují bezdrátové standardy, které umožňují čím dál více uživatelům přístup k celulárním systémům. Mobilní operace v příští generaci povolí aplikace s rychlým přístupem i přístup k internetu pomocí WWW.

Bezdrátové sítě mají svůj původ v telegrafické službě. V r. 1930 oddělení policie v Chicagu experimentovalo s nejstarší mobilní sítí, k poskytnutí telegrafické zprávy k hlídkujícím autům. Celulární sítě, jak je známe dnes, se objevily až v roce 1980. Tato první generace sítí byla standarizována jako Analog Mobile Phone Systems. Koncová zařízení byla rozsáhlejších rozměrů s těžkými bateriemi, obvykle připojeny ke zdroji v automobilu.

Celulární sítě - buňku tvoří určitá geografická oblast. Druhá generace těchto sítí přišla s digitální modulací, která slibovala vyšší kapacitu, efektivitu a výkonnější terminály. Tato generace má dva různé systémy - Time Division Multiple Access a Code Division Multiple Access. Na TDMA jsou založeny standardy Interim Standard-136 (v severní americe) a Global System for Mobile (v Evropě a zbytku světa). Na CDMA je to Interim Standard 95 (Sev. a střední amerika, Korea, ...).

Vývoj pokračuje. Zařízení se zmenšují a zvyšuje se jejich pohybuschopnost. POužívají se tenké notebooky, PalmPiloty, ... stále výkonnější.

Možnosti do budoucna jsou velkolepé. Informace se musí zobrazit na malém displeji mobilního terminálu. Mnohé se teď sází na rozvíjející se protokol WAP.


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, Leden 2001, MFF UK Praha