LEAP: One Alternative to WAP

Odkaz: http://www.freeprotocols.org/LEAP/Manifesto/article/LEAP-OneAlternative/one/main.html.

Úvod

Existující internetové protokoly nevyhovují dnešním požadavkům v bezdrátovém použití (základní komunikační protokoly musí nyní poskytovat efektivní výkon vhodný pro bezdrátová zařízení, společně s účinnou přenosovou rychlostí). O nevhodnosti WAPu pro tyto věci se můžete dočíst v článku "The WAP Trap". V dlouhodobém horizontu se nedá předpokládat, že WAP nemůže přežít jako životaschopné řešení. LEAP je kandidátem na průmyslový standard.

Autory tohoto článku jsou z FPF. Posláním FPF je poskytnout podporu, vývoj, údržbu a reaklmu patent-free protokolů a SW. Poskytuje forum, kde vývojáři mohou veřejně publikovat protokoly a SW, který vyvinuli a který chtějí zachovat patent-free. FPF nabízí LEAP, patent-free alternativu k WAPu.

LEAP: The Leightweight and Efficient Application Protocol

LEAP je rámec pro sadu vysoce výkonných protokolů, které jsou vhodné pro mobilní a bezdrátové aplikace. LEAP je navržen, aby vyhovoval všem technickým požadavkům bezdrátového datově komunikačního průmyslu a je orientován na poskytování největších výhod vstříc průmyslu a zákazníkům. LEAP protokoly jsou patent-free a open-source implementace protokolů, dostupné pro různá zařízení a message-center platformy. Protokoly jsou proto připravené a dostupné a mohou být rychle distribuovány a implementovány jako životaschopná alternativa k WAPu.

Stručná historie LEAPu

LEAP má původ v roce 1994, jako část výzkumné a vývojářské inicitivy bezdrátové datové skupiny McCaw Cellular's (nyní AT&T Wireless). V době, kdy byl McCaw Cellular plně odevzdán paggingu, koupil dvě národně rozšířené nízkorychlostní bezdrátové PCS licence a přál si rozvinou výkonný bezdrátový systém pro přenost zpráv a systém k doručování. V tomto vývoji hrála velikou roli i Neda Communications, Inc., což byla nezávislá konzultantská společnost pracující pod kontraktem s McCawCellular. Ta se také podílela na vývoji specifikace CDPD.

Nicméně v r.1997, brzy po nákupu McCaw Cellular firmou AT&T, společnost zanechala nízkorychlostní PCS pagging. Před touto událostí si ovšem Neda Communications zajistila od AT&T nezbytná práva k pokračování ve vývoji nezávislých protokolů. Pokračovala nezávisle na AT&T. Byly tedy nakonec dokončeny Nedyou a publikovány jako RFC a nyní formou základního kamene LEAP protokolů.

Technický přehled LEAPu

LEAP je sadou bezdrátových aplikačních protokolů optimalizovaných pro doručování malých zpráv přes bezdrátové sítě. Všelijaká omezení bezdrátového prostředí hrála prim na návrh výkonného přenosu dat. Protokoly LEAP jsou až pětkrát výkonnější než všudypřítomné SMTP e-mailové protokoly. To bylo zvětšeno efektivními překlady do delší životnosti baterií v mobilních telefonech, PDA a ostatních bezdrátových internetových zařízení.

Vrstvení LEAPu

Protokol LEAP je vrstevnatý. Nízká vrstva, nezývaná Efficient Short Remote Operation (ESRO), poskytuje spolehlivé nespojované přenosové služby, které mohou být využity v mnoha aplikacích. Např. navíc k mobilnímu zasílání zpráv může být ESRO použito k přenosu služeb pro ověřování aplikací s kreditními kartami či pro výkonné mikrobrowsery. Na vrcholu ESRO je vrstva zvaná EMSD. To je protokol zpráv, který je vysoce optimoalizován pro posílání a doručování krátkých internetových mailových zpráv.

ESRO, Efficient Short Remote Operation

Všechny výkonné aplikace mají požadavky pro výkonný přenosový mechanismus. Z tohoto důvodu, prvotní zaměření se na vývoj protokolu bylo na vytvoření obecného výkonného transportního mechanismu. Výsledný protokol je ESRO. Je to spolehlivý nespojovaný transportní mechanismus, který formoval základ vývoje výkonných protokolů, když TCP bylo příliš mnoho a UDP příliš málo.

EMSD, Efficient Mail Submission and Delivery

EMSD protokol byl postaven na vrcholu ESRO a je navržen, aby vyhovoval Mobilním Messaging aplikacím.

Prvoní záměr: Mobil Messaging

Potřeba pro výkoných protokolů se rozšířila napříč všech aspektů bezdrátových datových komunikací, včetně E-mailu, web-browsingu a ostatních aplikací. LEAP architektura se přizpůsobuje všem těmto aplikacím. Nicméně prvotní LEAP protokoly jsou navrženy pro podporu aplikací zasílání mobilních zpráv.

Procesy a procedury

RFC publikace

Oba protokoly byly publikovány jako internetové RFC. ESRO v září 1997 jako RFC-2188, EMSD v březnu 1999 jako RFC-2524. RFC publikace je hlavní internetová publikující procedure, zajišťující, že protokoly jsou volné, snadné a stále dosažitelné komukoli, kdo je chce používat.

Svoboda od patentů

JAk už bylo publikováno v článku "The WAP Trap", hlavním rysem průmyslového standardního protokolu je být neomezený patenty. Přítomnost patentované komponenty s protokolem podlamuje konečné záměry protokolu: jeho neomezené přizpůsobení a použití.

Otevřené podpůrné organizace

Aby mohlo být poskytnuto otevřené fórum, které se vývojem a podporou LEAP protokolů bude zabývat, založila NEDA veřejnou organizaci pro každý protokol. ESRO a EMSD protokoly jsou podporovány, ESRO.org v http://www.esro.orf, EMSD.org v http://www.emsd.org. Každá z těchto organizací dovoluje veřejné pohled protokolů, poskytování mechanismů na opravu a rozšíření protokolů - jako výsledek kolektivní zkušenosti.

Jakákoli zainteresovaná osoba se může stát členem těchto organizací a účastnit se na dalším vývoji protokolů. Vše je otevřené bez členských poplatků.

Porovnání LEAPu a WAPu

Sorvnání LEAPu a WAPu podle článku "The WAP Trap"
Tabulka: WAP versus LEAP
WAP LEAP
Náchylný k patentovým omezením Patent-free
Sám sebe publikující WAP Forem Publikován na Internetu jako RFCs
Revize náchylné ke změnám bez ohlášení Všechny revize předem ohlášeny
Udržován WAP Forem Udržován otevřenou pracovní skupinou
Předělání existujících protokolů Výkonně optimalizovaná rozšíření existujících protokolů
Upravena k charakteristikám UI mobilního telefonu Nezávislá na UI
Utkvělá bezepčnostní poruchovost Neukládá žadné bezpečnostní podmínky
Nekonsistentní přidělení čísel protokolů Konsistentní přidělení čísel protokolů
Chabý technický návrh Dobrý technický návrh
Prvotní záměr: Web-browsing Prvotní záměr: posílání zpráv

Jak již víme, specifikace WAP obsahuje patentované komponenty. Dostupnost a stálost specifikací WAP je tak dobrá jako WAP Forum samo. Může být stažena jen při souhlasu s licencí. LEAP protokoly jsou stáhnutelné a rozšiřovatelné bez licenčních omezení. Účast ne vývoji specifikace WAP stojí $27,000 a drží zavřené dveře. WAP se špatným přepsáním existujících protokolů. LEAP protokoly se naproti tomu sestávají z malého množství nezávislých protokolů, které doplňují existující Internetové protokoly. Prvotní záměr

Mezi LEAP a WAPem existují významné koncpeční odlišnosti. Předně, LEAP je primárně orientován na mobilní aplikace zasílání zpráv (např. E-mail), zatímco WAP je primárně orientován na mobilní web-browsing. To představuje závažné neporozumění průmyslu mobilních datových komunikací na části WAP Fora. Ruční mobilní zařízení se exterémně hodí na e-mailové aplikace, zatímco jejich několik omezení UI působí nevhodný web-browsing. Zadruhé - LEAP a WAP bere dva různé přístupy k aplikacím se zprávami. LEAP přístup, založený na EMSD protokolu, je úplné výkonné nabídkový a doručovaní model. WAP přístup je model přístupu k mailboxu a postupné získávání zpráv.

Proto WAP má několik vedořešených věcí týkajících se doručení zpráv. Např. WAP nepodporuje tzv. "push" model doručování zpráv, v němž jsou naléhavé zprávy aktivně doručeny adresátovy. LEAP plně podporuje "push" model. Udělat LEAP světově rozšířeným

Bylo demonstrováno, že WAP není života schopný a že LEAP má charakteristiky takové, aby se mohl stát průmyslovým standardem. Nicméně toto vše je akademické. Protokoly jsou implementovány jako SW a nasazeny ve světově rozšířených systémech. Aby se protokoly LEAP světově rozšířily, musí být implementovány ve formě SW řešení, které jsou dostupné pro rozvinutí koncovými uživateli. Proto Neda vytvořila open-source SW implementaci protokolů pro co nejobecnější platoformy. Protokoly jsou dostupné ve formě přenositelných kódů, které byly přeneseny na obecné platformy. Na straně zařízení: SW je dostupný pro pagery a celulární telefony, ruční PC (Win CE, Palm OS, Palm PC, EPOC) a PalmPiloty, W 98, W 95, W NT, Pine (UNIX, Windows, DOS). Strana message centera - SW je dostupný pro NT, Solaris a Linux. Na je dostupná open-source implementace LEAPu jako volně stažitelný SW.

JAk bylo zmíněno výše, původní důraz LEAPu byl na aplikace s mobilními zprávami. Protocol engines jsou pouze jednoduchou komponentou většího celku. K poskytnutí komplexního řešení uživateli je nezbytné integrovat tyto protokoly do existujícícho SW. Neda vytvořila MailMeAnyWhere.org, který je plně integrovaným řešením v open-source formátu a dostupné uživatelům. Skzre ByNumber.net je poskytnuto uživatelům možnost přihlášení. To poskytne počáteční podporu pro přizpůsobení protokolů koncovým uživatelům. Další alternativy WAPu

Jsou nějaké další, kromě LEAP? Tradiční centrum I-netových protokolů je IETF. To však nemá momentálně vyčleněnou skupinu a obvykle trvá první verze funkčního protokolu alespoň 18 měsíců. Ostatní zdroje protokolů jsou buď soukromě v průmyslu, nebo na akademické půdě. Nic podobného ovšem nebylo publikováno.


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, Leden 2001, MFF UK Praha