Odkaz: i-Mode, i-Mode FAQ.

Úvod

I-Mode byl v Japonsku ihned a rychle rozšířen. Programovací jazyk pro i-mode je cHTML nebo i-mode kompatibilní HTML. Je to možné ale psát v čisté HTML, pokud si je autor vědom omezení, které mají i-mode zařízení. Např. většina zařízení dosud nezobrazuje JPEG obrázky a tabulky.

Jaké jsou největší rozdíly od WAPu?

Je tím především technologie, která udělala i-mode populární. Narozdíl od WAPu jsou i-MOde telefony vždy připojeny k internetu a uživatel platí za množství stažených dat. TAk daleko s GSM sítěmi WAP není. Blížící se GPRS bude v tomto směru patrně významným krokem vpřed. I-mode je také uživatelsky příjemnější technologie. Další věcí, kterou WAP nemá, je 256-barevná schopnost některých i-mode zařízení, tudíž vzhled vypadá daleko příjemněji a atraktivněji. I-mode obrazovky také používají mnoho grafiky k usnadnění navigace. Přenosové poměry jsou obdobné jako u WAPu (cca 9.6 Kbps). WAP i I-mode jsou oba schopni posílat i přijímat e-maily. V této věci je WAP trochu dále, protože i-mode E-mail je omezen 500 byty. V tomto kontextu je i-mode prozatím jasný vítěz.

Výhody i-mode

I-mode má několik výhod, které naprosto převážily jeho rozšíření v Japonsku oproti WAPu. Barvy, HTML-základ (možnost využití HTML programátorů), always-on technologie (umožňuje rychlejší přístup), možnost uploadu na regulární server (není nutný speciální server jako WAP), může používat většinu obrázku GIF (není potřeba jiný formát).

Nevýhody i-mode

I-mode nemá podporu pro jakýkoli skriptovací jazyk či Javu (script-support, java-support). Nejedná se o skutečný programovací jazyk (cHTML je částí HTML, není reálný základ pro updatety a upgrady jako u WML). Protože byl navržen pro Japonskou abecedu, jsou někdy anglické texty trochu useknuté.

Kdo užívá I-mode?

Obchodnice (hrají hry a chatují s ostatními), muži zpravidla čistě obchodně.

Mobilní Internet v Japonsku

Vedle NTT DoCoMo jsou 2 velké podniky (EZWeb a J-Sky), které používají WAP a MML (které má blízko k cHTML). I ty mají několik milionů uživatelů. Ačkoli EZWeb má přenosovou rychlost 64 Kbps, je za NTT DoCoMo (HDML není pro japonštinu ideální).

Co je třeba k vytvoření I-mode stránky?

Stačí umět HTML a omezení i-mode zařízení. Jsou 2 druhy stránek I-mode - oficiální a neoficiální (ty nejsou registrované s NTT DoCoMo a nejsou tak v seznamu v i-mode menu).

I-mode služby

Dnešní i-mode nabízí široké množství služeb od proslulých firem jako CNN až po velmi lokální informace (CNN zpravodajství, noviny, novinky z oblasti finančních trhů, směnárenské kurzy, prohlížení sportovních výsledků, počasí a předpovědi a spoustu dalších zpravodajských informací, dále zábavu formou všelijakých her, stahování melodií, přístupy k databázím a informacím uloženým v databázích --- restaurace, hotely, slovníky, recepty, apod., a všelijaké ostatní služby jako E-maily, lokalizace ATM s mapou, on-line bankovní transakce, nákup letenek, aj.).

Další věci popsané v I-mode FAQ

I-mode používá HTML, ale jsou tam i speciální I-mode tagy - např. pro vytočení čísla). Lze ale vše prohlížet bežnými HTML prohlížeči (Explorer, Netscape). I-mode je implementován na principu předpojování paketů v "always-on" technologii, zatímco WAP v Evropě na principu přepojování okruhů. (To je samozřejmě dáno technologiemi, nikoli samotným WAPem či i-mode). Chystá se v současné době podpora Javy, resp. jejích appletů. Co se týče porovnávání WAPu a i-mode, je potřeba si uvědomit, že WAP je protokol, zatímco i-mode je úplná bezdrátová internetová služba. Není tedy relevantní toto porovnávat. Lze porovnávat WAP s cHTML, nebo jednotlivé implementace WAPu s I-mode. Různé podniky implementují WAP různě. Např. v Japonsku, kde je veliký konkurent I-mode, vypadají implementace WAPu úplně jinak než v Evropě, a demonstrují pružnost WAPového přístupu. CHTML v I-MODE je velmi podobný HTML, a bylo tak napsáno mnoho i-mode stránek, které mohou být prohlíženy i ve světě běžného internetu. WAPové stránky musí být napsány ve WML. V Japonsku WAP používá také přepojování paketů. V Evropě také WAP zobrazuje jen chudý text na pár řádcích. V Japonsku zahrnuje zobrazování barevných obrázků a mnoho dalších prvků, které v Evropě nenajdeme. Budoucnost se dá nyní těžko předvídat, která z těchto dvou věcí zvítězí.

Bezpečnost i-mode

Bezpečnost je vážné téma, protože služby i-mode nabízí bankovní operace, bezpečné nákupy, aj. Tedy jakou bezpečnost i-mode nabízí? Bezpečnostní prvky se dají rozdělit do 4 oblastí:

  1. Bezpečnost radiového spojení mezi i-mode zařízením a celulární základovou stanicí (protokoly a kódování řízené NTT DoCoMo).
  2. Bezpečnost transparentního veřejného internetového spojení mezi i-mode stránkou a ručním zařízením ve vrstvě chtml.
  3. Bezpečnost v soukromých sítích i-mode.
  4. BEzpečnost v soukromých linkách mezi i-mode centrem a poskytovateli speciálních služeb jako jsou banky.
  5. Zabezpečení heslem.

V současné době jsou služby i-mode nabízeny pouze v Japonsku. V Americe, Evropě, v Asii i Austrálii má NTT DoCoMo partnery a existuje tak možnost rozšíření i-mode služeb do jiných zemí. Na i-mode telefony lze psát jak SMS tak E-maily.


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, Leden 2001, MFF UK Praha