Zápisky z článku "HTML 4.0 Guidelines for Mobile Access" W3C NOTE 15 March 1999

Odkaz: http://www.w3.org/TR/NOTE-html40-mobile/.

Abstract

Dokument popisuje průvodce pro autory obsahů, jak vytvářet HTML 4.0 obsah maximálně přijatelný pro mobilní zařízení.

Úvod

Před pár lety se zrodila nová třída spotřebičů s možností přístupu k Internetu. Schopnost k přístupu k Internetu je nyní možný u zařízení jako televize, domácí hrací stroje, terminály založené na telefonu, PDA, navigační systémy k automobilům a celulární telefony. To významně rozšiřuje průmysl. Dnešní výzvou je potřeba podporovat třídu těchto nových informačních zařízení a současně zachovat W3C standardy.

Požadavky pro mobilní přístup

Na trhu existuje široká škála mobilních zařízení. Typickými příklady produktů jsou PDA, mobilní telefony, pagery, zabudované systémy, automobilové informační spotřebiče (navigační automobilový systém), mobilní hrací zařízení, čtečka digitálních knih, smart watch. Tato kapitola shrnuje požadavky pro mobilní přístup.

HW Omezení

Tato jsou popsána v článku týkajícím se CompactHTML.

Nižší přenosová rychlost

Objem obsahu musí být malý, aby zapadal do nižší rychlosti bezdrátových sítí. Hlavní charakteristiky bezdrátových spojení dnes jsou následující: pomalá rychlost, nestabilita, nákladnost, non-IP spojení. Tato omezení závisí na nosičích komuniakce. Infrastruktura bude zdokonalena ve třetí generaci bezdrátového telefonového networkingu.

Požadavky dostupnosti

Jednoduché a důležité operace informačních spotřebičů jsou velice důležité. Nicméně uživatelský interface u PC, klávesnice a myš nejsou vhodné pro mobilní zařízení. Spíše jsou vyžadovány intuitivní operace jako 4-tlačítkový interface. V tomto smyslu je lecos popsáno v dokumentu "WAI Accessibility Guidelines".

Průvodce pro mobilní přístup

Tato kapitola detailněji popisuje HTML 4.0 průvodce pro mobilní přístup. Abychom naplnili požadavky uvedené v předchozí kapitole, používáme HTML 4.0 Strict, které vylučuje prezentaci atributů a prvků, jako vhodné řádkování pro mobilní zařízení. Následující průvodce shrnuje použití HTML 4.0 Strict.

Styly

Obvyklá mobilní zařízení mají malý rozměr obrazovky, omezené zobrazovací schopnosti, a proto je mnoho stylu nepodporovaných nebo je jejich podpora omezená. Jsou-li styly archu požity, jsou doporučený externí styly archu z pohledu rozměru obsahu a oddělení struktur a stylu. V tomto směru uživatelští agenti, kteří nepodporují styly archu, nemusí nutně nahrát onen styl.

Atribut "media" může být použit.

Skripty, ošetřování událostí

Obvyklé mobilní zařízení má oomezenou paměť, výkon CPU, apod., tudíž mnoho případů skriptingu není podporováno. Obsah by měl být čitelný i v případě, že skripty nebudou spuštěny.

Formuláře

Obvyklá mobilní zařízení podporují základní formuláře, ale nemají klávesnice jako desktopová PC. Autoři obsahu berou v úvahu fakt, že uživatelům mobilních zařízení dá napsání vstupu mnoho práce. Mnoho mobilních zařízení nepodporuje obrázky, proto hodnota "image" pro atribut "type" prvku "INPUT" by se neměla používat.

Rámečky

Obvyklá mobilní zařízení mají malý rozměr obrazovky a některé podporují pouze textové informace. Rámečky velmi závisí na rozhraní obrazovky a nejsou součastí HTML 4.0 Strict. Proto by neměly být používány.

Tabulky

V mobilních zařízeních je obtížné prohlížet tabulky. Bylo by potřeba tabulky restrukturalizovat. Proto je vhodné se vyhnout tabulkám kdykoli je to možné. Je dobré vzít v úvahu alternativní struktury, jako seznamy.

Objekty a obrázky

Prvky objekt, navržené pro různé objekty včetně obrázků HTML dokumentů, jsou užitečné i pro mobilní zařízení. Např. hlasvocý obsah pro celulární telefony, grafické mapy pro navigační automobilový systém mhou být typickým obsahem takovýchto zařízení.

Přístupové klávesy

Je třeba vzít v úvahu omezení možnosti vstupu u mobilních zařízení. (Nedá se předpokládat přítomnost všech kláves). Dostupná klávesy se také liší na různých mobilních zařízení. Obvykle všechny mají čísla, * a #, ale některé podmínky nemohou být aplikovány u většiny pagerů a mobile game machines. Někdy nemusí "acceskey" atribut podporovat vůbec.

Příklad HTML 4.0 DTD pro mobilní přístup

HTML 4.0 Strict je vhodný jako základ pro mobilní přístup. Vzorek popisu DTD, zvaný HTML 4.0 Mobile je podmnožinou HTML 4.0 Strict DTD. Je podmnožitnou ISO/IEC 15445, a.k.a. ISO-HTML, což je dobře definovaná podmnožina HTML 4.0 Strict umožňující zajištění funkčnosti na různých platformách a mobilních zařízení.

Závěrečné poznámky a budoucnost

Služby bezdrátových sítí nemohou být izolovány od rostoucích internetových služeb. Tento průvodce může být použit pro tento záměr. Týká se doporučeného průvodce HTML mobilních internetových služeb a HTML browsing SW pro různá mobilní zařízení. Momentálně se pracuje na další generaci HTML - založené na XHTML. Např. Wireless Markup Language (WML).

Mobilní standard pro bezdrátové mobilní telefonické síťově protokoly (IMT-2000) bude brzy představen. Nové služby založené na standardu IMT-2000 budou brzy rozběhnty na počátku 21. století. Očekává se, že přenosová rychlost sítí bude pro IP spojení dostatečné, stejné jako pro internetové obsahy.


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, Únor 2001, MFF UK Praha