Zápisky z článku "Compact HTML for Small Information Appliances" W3C NOTE 09-Feb-1998

Odkaz: http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-compactHTML-19980209/.

Abstract

infrastruktura internetu je vyvíjena po celém světě a v současné době je množství zařízení vybaveno funkčností přístupu na Internet. Od televizorů až po bezdrátové celulární telefony. HTML je všeobecně uznávaný a rozšířený standard formátu dokumentu WWW. "Compact HTML" uvedený zde definuje podmnožinu HTML pro spotřebiče s méně informacemi jako jsou smart phones, smart communicators, mobilní PDA, apod. Taková jistá úroveň HTML je silně požadována jako průvodce od výrobců malokapacitních zařízení, poskytovatelů služeb, nosičů a SW vývojářů. Protože Compact HTML je úplně založeno na doporučeních HTML, můžeme používat miliony zdrojů založených na HTML, všelijaké SW nástroje a veřejné materiály (učebnice, časopise a webové informace).

Úvod

Compact HTML je dobře definovaná podmnožina doporučení HTML 2.0, HTML 3.2 a HTML 4.0, která je navržena pro malá zařízení. HTMl definuje pružný, přenositelný a praktický formát dokumentu na internet. Jeden směr HTML se ubírá směrem k bohatším multimediálním formátům dokumentu. Nové doporučení HTML 4.0 obsahuje nové přídavné rysy. Např. CSS (Cascading Style Sheets) dávají širší rozměr stylu dokumentu. Na druhou stranu pro malá informační zařízení musí být další směr. Ty mají několik HW omezení jako malá paměť, malý výkon CPU, malá či žádná sekundární paměť, malý displej, jednobarevné, jednoduchý font a omezené vstupní možnosti (bez klávesnice a myši). Prohližeč ke Compact HTML může být implementován v takovýcho omezených prostředích. Věříme, že Compct HTML definitivně přispěje k rapidnímu růstu trhu informačních zařízení.

Požadavky malých informačních zařízení

Rozsah produktů

Nejprve popíšeme rozsah cíle malých informačních zařízení. KAtegorie těchto zařízení je často nabízena jako malý telefon, komunikátor či mobilní PDA. Tato zařízení mají HW omezení. Z HW pohledu sepíšeme několik charakteristik cílových zařízení: malá paměť (typická velikost - 128-512 Kb RAM a 512K-1 Mb ROM), málo výkonné CPU, malý displej (typický rozměr 50x30 bodů, 100x72 bodů a 150x100 bodů), omezené barvy (jednobarevné - Č a B), omezené fonty (typicky jediný font), omezené možnosti vstupu (kontrolní tlačítka, tlačítka s čísly).

Požadavky

K realizaci WWW prohlížení v malých zařízeních je nezbytná vhodná podmnožina HTML. Požadavky jsou odvozeny z výše uvedených HW omezení. SW browser pak běží i v malé paměti 150-200 Kb pro data a 150 - 200 Kb pro kód programu. minimální požadavek výkonu CPU je 1-2 MIPS. Kvůli tlačítkům je třeba jednoduché navigace s minimálním počtem operací.

Bezdrátová síť

Compact HTML nezávisí na síťovém protokolu, na kterém běží. V typických případech - transportní protokol pro Compact HTML předpokládá běžet na HTTP přes TCP/IP. Nicméně současné bezdrátové telekomunikační sítě pro celulární telefony jsou pomalejší rzchlosti. V této oblasti by měl být definován transportní protokol jako light protokol pro lepší provozní podmínky na fyzické paketové vrstvě. Zdá se užitečné komprimovat obsah HTML, aby se do jednoho paketu vešlo co nejvíce HTML dat.

Definice Compact HTML

Principy návrhu

Compact HTMl je navrženo, aby naplnilo požadavky na malá informační zařízení popsána výše. Návrh je založen na následujících 4 principech:

Rysy Compact HTML

Popíšeme většinu rysů, které jsou z Compact HTML vyloučeny: obrázky JPEG, tabulky, mapy, různé fonty a styly, barva pozadí a obrázku, rámečky, styly. Definujeme HTML včetně podpory GIFu. Tato podmnožina nevyžaduje dvourozměrný pohyb kursorem, tzn. stačí nám 4 tlačítka. Můžeme také předpokládat dobře navržené stránky vhodné pro malé displeje a skrolování není nezbytné. Compact HTML může zobrazit stránky jako záložky karty pomocí HDML. Protože kapacita paměti je nejdůležitější položka v implementace prohližeče Compact HTML, doporučujeme omezení bufferu pro některé funkce (INPUT - 512 bytes, SELECT - 4096 bytes).

Příklady a výhody Compact HTML

Příklady

Popíšeme příklady aplikací používající Compact HTML. Následující příklady ukazují kompaktní prohližeč pro celulární telefony. 7 řádek, 16 znaků šířka. Menu (Tel. seznam, mailový seznam, odeslání mailu, news, sport, počasí). Odesílání mailů, obsah obrázků s počasím (GIF).

Výhody Compact HTML

Garantuje, že malé informační zařízení se může spojit s otevřeným světem WWW. Udržuje výhody HTML a řeší problémy s omezeními malých informačních zařízení. Specifikace Compact HTML se může vztahovat k nástrojům jako HTML authoring systems. Specifické klientské webové služby pro taková malá zařízení mohou být realizována atributy uživatelského agenta, tzn. server může dělat filtr obsahu pro Compact HTML.

Další přístup

Může být další přístup nezaložený na HTML standardech. Přístup nového jazyka může být přijat jistou blízkou službou. Např. jazyk nazývaný HDML je zamýšlen pro mobilní zařízení. Cíle jsou velmi podobné. Zdá se být užitečný pro třídu ručních zařízení. Nicméně nevýhodou přístupu speciálního jazyka je, že vše jako obsahy, autorské nástroje, server SW, klient SW a učebníce musí být připraveno. Speciálně přemýšlení o linii produktu z od vyšších PDA k nižším celulárním telefonům, konsistentní přístup založený na HTML by dával smysl.


Přeložil a zpacoval: Michal Řada, Leden 2001, MFF UK Praha