Diplomová práce


Téma diplomové práce: Využití mobilních terminálů v informačních systémech

Vedoucí: Mgr. Miroslav Škultéty, KSI.

Zadání: Současné informační systémy jsou převážně stavěny pro práci se stacionárními terminály. S významným rozvojem technologie mobilní komunikacese nyní objevuje možnost využívat některých služeb informačních systémů pomocí mobilního připojení, což však s sebou přináší mnohá úskalí a omezení.Cílem práce je navrhnout způsob začlenění mobilních terminálů do informačních systémů postavených na databázových aplikacích a zvolené řešenípak realizovat na úrovni prototypu. Řešitel posoudí možnosti využití a existující alternativy nastupujícího standardu WAP (Wireless Application Protocol) v architektonickém rámci stávajících aplikací.
Literatura: Friday, Adrian John: Infrastructure Support for Adaptive Mobile

Applications. Ph.D. Thesis, Computing Department, Lancaster University, U.K., September 1996.

URL: ftp://ftp.comp.lancs.ac.uk/pub/mpg/MPG-96-40.ps.gz

WAP White Paper, WAP forum 1999.

URL: http://www.wapforum.org/what/WAP_white_pages.pdf

Text diplomové práce


Vyvinutá aplikace SmsAutoAgent
Další odkazy, zdroje a záznamyDatum poslední modifikace: Tuesday, 26-Jun-2001 14:34:31 CEST

Michal Řada