Zpráva o průběhu prací na projektu KTTV (LeNoLin)

Author Martin Vidner
Date created 11.11.1999
Project KTTV
CVS $Header: /home/projekt/cvs/plpoint/docs/zprava.html,v 2.2 1999/11/11 23:36:12 kendy Exp $

Kdo a co

KTTV byl zadáván pod názvem LeNoLin - Lecture Notes for Linux. Je to prostředek pro tvorbu a prohlížení studijních materiálů. Ty se skládají z textu a slajdů.

Projekt vede RNDr. Jan Pavelka. Tým tvoří Jan Holešovský, Martin Vidner, Richard Michalský, Jindřich Houska, Jan Liška a Jiří Krutil, všichni v 5. ročníku MFF. (E-mailové adresy viz domácí stránka projektu.)

Jak

Velké množství dokumentace se nachází na domácí stránce projektu [1]. Na domácí stránce zatím chybí