Zápis z 49. schůzky projektu KTTV, 16. 11. 1999

Author Jindra
Date created 16. 11. 1999
Project KTTV
CVS $Header: /home/projekt/cvs/plpoint/docs/zapis-49.html,v 2.1 1999/11/28 15:10:17 jindra Exp $

Přítomni: všichni, kromě Jehněte

Kontrola minulých úkolu

KU 48 Jednořádkový komentář v headerech téměř splněn. Lišák udělal status bar a nápovědu k menu. Tooltipy budou až v další verzi wxGTK (pokud na ni přejdeme).

Diskuse

Nove úkoly

NU 49/1 Einstein:

NU 49/2 Králík:

NU 49/3 Jindřich:

NU 47/4 Kendy:

NU 47/5 Lišák:

Příště: Kendy zapisuje jubilejní 50. schůzku.