Zápis z 43. schůzky projektu KTTV, 5. 10. 1999

Author Jindra
Date created 5. 10. 1999
Project KTTV
CVS $Header: /home/projekt/cvs/plpoint/docs/zapis-43.html,v 1.4 1999/10/14 19:19:31 martin Exp $

Přítomni: Einstein, Kendy, Jehně, Králík, Jindra

Kontrola minulých úkolu

KU 42/1 Králík opravoval některé chyby.

KU 42/2 Einstein dodělal pouze horizontal line, dále udělal vzorkovník včetně načítání a ukládání a načítání polyline.

KU 42/3 Kendy udělal rotaci elipsy a vylepšil kotvu. Předělal vkládání nových elementů tak, že se vkládání provede stisknutím tlačítka a tažením myší, při kterém se určí velikost elementu.

KU 42/4 Lišák - nikdo neví

KU 41/5 Jehně hlavně přemýšlel nad linkama a konzultoval to. Zjistil, že musí udělat seznam všech otevřených dokumentů, dodělat vyhledávání linku a s tím by se i mohla dodělat i funkce Find - vyhledání textu nezávisle na jeho formátu.

KU 41/6 Jindřich dodělal interface tabulek pro parser, možnost zadání atributů Frame a Rules při vkládání nové tabulky a vrátil se k wxGTK 2.0

Diskuse

Nové úkoly

NU 43/1 Jehně:

NU 43/2 Králík:

NU 43/3 Einstein:

NU 43/4 Kendy:

NU 43/5 Jindřich: