Zápis z 28. schůzky projektu KTTV, 4.5.1999

Author Jan Liška
Date created 9.5.1999
Project KTTV
CVS $Header: /home/projekt/cvs/plpoint/docs/zapis-28.html,v 2.1 1999/05/11 16:12:01 lisak Exp $

Přítomni: všichni kromě dra Pavelky, který uvázl v trafikovém jamu

Kontrola minulých úkolů

Žádosti byly přineseny, vyplněny a Kendy je odnesl dr. Pavelkovi k podepsání. Jehně je následně odtransportoval na studijní.

Záležitost s Jindřichovým počítačem se pozdržela kvůli závadě na hardwaru, úkol se převádí na příští týden.

Martin vyjednal interface parseru s textovým editorem (Králík, Lišák), zbývá dohodnout interface slidu + rozhraní mezi slidem a editorem (průhledné pozadí + zvětšování x formát)

Diskutované problémy

Schůzka byla krátká. Nic konkrétního se na ní neprobíralo - omezili jsme se na kontrolu starých a zadaní nových úkolů + záležitostem kolem žádostí o kolej.

Nové úkoly

NU 28/1 Jindřich si na novém počitači nainstaluje wxWindows 2.01 a ověří, jestli je kompatibilní s KTTV. NU 28/2 Lišák s ním pak dá dohromady popis referenčního vývojového prostředí - která verze čeho, odkud a jak to nainstalovat.

NU 28/3Králík dokončí a odladí vykreslování formátovaného textu.

NU 28/4Na příští schůzce je konec čtrnáctideního termínu na specifikaci interfejsů - ty by měly být hotovy na úrovni headerů.

Pristi schuzka bude na koleji v utery 11.5. od 18:00.