Zápis ze 26. schůzky projektu KTTV

Author Jindra
Date created 20.4.1999
Project KTTV
Version $Id: zapis-26.html,v 1.1 1999/05/10 11:46:55 kendy Exp $

Datum: 20.4.1999
Přítomni: všichni, Jehně odešel dříve

Kontrola úkolů:

KÚ 25/1 Nesplněno, nebyl čas

KÚ 25/2 Něco udělal, jestli je to správně, ukáže se, až se splní úkol 25/1

KÚ 25/3 Místo toho udělal kolečka a obdélníčky.

KÚ 24/4 Neví se

KÚ 24/5 Kreslení page-breaků funguje, počítač si zatím ještě nekoupil - třeba za týden

Králík, Martin a Lišák se navíc sešli a updatovali jeden starý dokument.

Diskutované problémy:

Rešil se problém odtrhávání pohledu na data od dat - zatím se s tím nic dělat nebude.

Budou se dělat zápisy o pozorovaných selháních, chybách a nedodělkách. Nedodělané věci se budou nahrazovat protézami nebo se nebudou volat tak, aby na nich program nepadal.

Spočítal se počet tříd našeho projektu - máme jich 44

Nové úkoly

Každý sepíše minimální požadavky na funkčnost ve své části projektu, rozdělí je na několik fází a určí, které fáze se kdy budou dělat a které bude moci dělat sám o prázdninách.