Zápis ze 22. schůzky projektu KTTV, 23.3.1999

Author Jan Liška
Date created 17.3.1999
Project KTTV
CVS $Header: /home/projekt/cvs/plpoint/docs/zapis-22.html,v 1.2 1999/04/06 08:56:10 kendy Exp $

Přítomni: Všichni vyjma Kendyho (je kdesi v Krkonoších).

Kontrola minulých úkolů:

Lišák ladil, ladil, neodladil (nefungovala mu kompilace - konflikt knihoven).

Martin v psaní parseru nepolevil, parser stále ještě nedává viditelné výsledky, ale práce na něm se sunou kupředu.

Kostra uživatelské příručky je napsána, Králik s Kendym začali psát i obsah.

Jindřich funkci Otevření souboru na parser napojil, krom toho opravil některé další chyby (vykreslování obrazovky).

Jehně mimo úkol vymyslel a napsal pagebreaky.

Diskutované problémy:

Hovor se točil zejména kolem návrhu opustit wxWindows. Jejich hlavní odpůrce Kendy byl nepřítomen, takže debata dopadla pro wxWindows docela pozitivně: Dostanou šanci, emigrovat se prozatím nebude.

Proč neemigrovat:

- Problémy s fonty: Vypadá to, že chyba je kdesi na našem přijímači. Jindra předvedl testovací program, který fonty bez problémů vybíral a vykresloval. Na místě pak bylo rovněž zjištěno, že i metoda GetTextExtent() na zjišťování šířky textu funguje důvěryhodně. Otázkou zůstává, kde je chyba (scalování/metrika canvasu?).

- Otočená elipsa, její výstup do PostScriptu: Ať už tak nebo tak, budeme si muset část grafických operací napsat sami. Na obrazovce bude možné výstup realizovat běznými algoritmy "bod po bodu", pro Postscript však bude třeba doplnit chybějící objekty. Jehně s Jindřichovou pomocí se uvolili zjistit, nakolik by bylo komplikované dopsat kód přímo do wxWindows.

Nove ukoly

Lisak bude pokracovat na odstavci ladenim.

Martin nepolevi v psani parseru.

Kralik a Kendy budou pokračovat v psaní uživatelské příručky.

Martin a Jehně návrhovou dokumentaci nenapsali, neboť nevěděli, co mají psát. Obsah pojmu "návrhová dokumentace" byl na schůzce vyjasněn a její sepsání zůstalo Martinovi s Jehněm do příště.

Jindřich se v krátkosti podívá na novou verzi wxWindows a zjistí, jestli stojí za to na ni upgradovat.

Karel do 14 dnů napíše (doplní) uživatelskou příručku

Příští schůzka proběhne v úterý 30.3. na koleji v 18:00.