Zápis z 21. schůzky projektu KTTV, 16.3.1999

Author Martin Vidner
Date created 17.3.1999
Project KTTV
CVS $Header: /home/projekt/cvs/plpoint/docs/zapis-21.html,v 2.1 1999/03/17 06:47:09 einstein Exp $

Přítomni: všichni kromě dr. Pavelky, Králík přišel asi o 20 minut později

Kontrola minulých úkolů

Lišák kódoval odstavec, opravil syntaktické chyby.

Martin kódoval parser. Pořád ještě není použitelný, tak napsal aspoň protézu za paParser::ParseDocument.

Kendy a Králík se na psaní dokumentace vy(cenzurováno).

Diskutované problémy

Kendy navrhuje opustit wxWindows a přejít na jiný GUI toolkit.

Proč opustit

wxW trpí snahou o přenositelnost mezi X a MSW, hodně věcí tam stejně musíme dodělávat:

Přenositelnost na MS Windows jsme ochotni obětovat.

Perspektivní se jeví gtk--, objektové zabalení knihovny gtk+.

Proč neopustit

Samozřejmě by se musel přepsat existující kód. Kendy odhaduje svou část na 8 hodin, Jindřich na 1 den.

Dále bychom přišli o tisk do Postscriptu a museli ho napsat sami. Jehně je ochotný to psát.

Kromě GUI je ve wxW i třída pro řetězec, kterou používají i Lišák a Martin. Snad by se dala používat dál samostatně.

Museli bychom se zase učit novou knihovnu, nemáme zaručeno, že v ní neobjevíme podobné nebo jiné nedostatky.

Gtk-- má mizernou dokumentaci, museli bychom ji odvozovat z dokumentace ke gtk+.

Nové úkoly

Lišák bude pokračovat na odstavci laděním.

Martin nepoleví v psaní parseru.

Králík a Kendy konečně napíšou kostru uživatelské příručky.

Martin a Jehně navážou na jejich práci a napíšou kostru návrhové dokumentace.

Jindřich napojí funkci otevření souboru na parser.

Jindřich zjistí jednotlivé problémy s wxW a najde v dokumentaci ke gtk, zda jsou tam vyřešeny. Bylo by pěkné, kdyby taky odhalil případné nenápadné poznámky ve zdrojáku gtk ve stylu "not implemented", "TODO" a podobně.

Příští schůzka bude na koleji v úterý od 18:00.