Zápis ze schůzky 2.2.1999

Title Zápis ze schůzky 2.2.1999
Author Richard Michalský
Date 8.2.1998
Reference kralik@kolej.mff.cuni.cz
File docs/zapis-16.html
Project KTTV

Přítomni všichni až na dr.Pavelku, který se omluvil pro nemoc a Lišáka, který byl neomluvitelně nenaž...jedený a přišel o 15 min. později.

Kontrola minulých úkolů

KU 15/1 Skupinky Jehně + Kendy, Lišák + Králík a Einstein uveřejnily své závazky na webu, Jindřich nenapsal nic a udělá cokoliv, co po něm bude kdo chtít.

KU 15/2 Jehně napsal seznam příkazů (nejen menu, ale i klávesových apod.) jako konstanty do souboru commands.h. Králík a Lišák nenapsali zatím nic, svůj seznam doplní do commands.h (není nutné rozlišovat mezi příkazy pro slide a pro editor). Bylo domluveno, že z tohoto seznamu se pak potřebné menu vytvoří snadno.

KU 15/3,5 Jehně neudělal textový rámeček, ale připravil kód pro události (ať to znamená cokoliv), Kendy opravil slide tak, že chodí.

KU 15/4 Králík a Lišák s řádkem prakticky nepohnuli, LIšák upřesnil názvy indexů (UpDown, DownUp, atd.).

KU 15/6 Interface editor-parser ještě není domluvený, Einstein se o tom dále pobaví s Jindřichem.

Diskutované problémy a nové úkoly

Byl domluven doplněk ke specifikaci formátu souboru - tag <PRESENTATION>, za nímž bude uveden seznam slidů zvolených pro prezentaci. Hodily by se i informace o skutečné šířce papíru, kódování apod. Rozmyslí a do specifikace doplní Einstein (NU 16/1). Dále byl na Jindřícha vznesen požadavek na makra SU2PIX a PIX2SU (analogické makrům AU2PIX apod.) pro přepočet jednotek slidů na pixely (NU 16/2). Jindřich dále napíše globálního správce fontů, který bude mimo jiné znát i definice jednotlivých stylů a jim odpovídající fontfaces (tabulka definic bude někde ve zdrojáku - styly nebudou uživatelsky konfigurovatelné) a na požádání je bude vracet(NU 16/3). Králík si rozmyslí a napíše interface objektu hyperlink (NU 16/4). Zástupci tvůrců slidu a editoru si domluví interface mezi textovým rámečkem a samotným textem (změna velikosti apod.) - NU 16/5. Konečně Jehně a Jindřich domluví metodu pro předání a sebrání fokusu slidu - resp. obecněji i pro odstavec(?) - NU 16/6.