Zápis ze 14. schůzky projektu KTTV

Title Zápis ze 14. schůzky projektu KTTV
Author Martin Vidner
Date 15.1.1999
Reference
File plpoint/docs/zapis-14.html
Project KTTV
Version $Revision: 1.1 $

Datum: 12.1.1999
Přítomni: Lišák, Jindřich, Jehně, Králík, Kendy, Martin, RNDr. Pavelka

Kontrola úkolů:

KU 13/4 Dokumenty vytištěny, předány Martinovi.

KU 13/2,3,5,6 Prototyp byl vyroben a všichni jím byli nadšeni. Hurá!

KU 13/1 Základ interfejsu editor/parser napsal nakonec Lišák (paragraph/tag.h). Martin obohacoval list.h.

Diskutováno

  1. Pro řetězce obsahující nulové bajty použijeme třídu wxString z wxWindows, protože už je hotová a vypadá hezky.
  2. Kendy navrhuje udělat vnitřní jednotky (AU) jako třídu a přetížit její operátory, hlavně kvůli přetečení při mezivýpočtech. Vyřešeno změnou velikosti: AU=1e-5 m (tedy 10 mikrometrů), SU dělí slajd na 1e5 (sto tisíc) dílků.
  3. Požadovány fíčury seznamu: vložit prvek před/za prvek určený iterátorem.
  4. UNDO zatím ještě neděláme, protože ještě neděláme nic s editací. Jakmile ale začneme, musíme od začátku hlídat Undo.

Stav vývoje

hajzlbába, blocklist
podstata hotová
překládání událostí
konkrétní tabulka ještě není, ale hajzlbába je připravena
odstavec
má wxString, zatím zvládá jen velikost, začalo se dělat na řádku
slajd
body udělané a laděné, je základní struktura (skupina, čtereček, elipsa), připraveno na křivku

Nové úkoly

Příští schůzka naplánována až za 14 dní kvůli školnímu výle lyžařskému kurzu. Tedy opět na koleji, 26.1. v 18h.

NU 14/1 Jehně ve slajdu udělá události a textový rámeček, aby se ozkoušelo propojení s textovou částí.

NU 14/2 Králík a Lišák do editoru přidají řádky.

NU 14/3 Jindřich a Kendy vylepší pčekreslování dokumentu a udělají zoom a scrolling.

NU 14/4 Martin odladí seznam a dokončí interface editor/parser.