Zápis ze 13. schůzky projektu KTTV

Title Zápis ze 13. schůzky projektu KTTV
Author Jan Holešovský
Date 6.1.1999
Reference
File plpoint/docs/zapis-13.html
Project KTTV
Version $Revision: 1.3 $

Datum: 5.1.1999
Přítomni: Lišák, Jindřich, Jehně, Králík, Kendy, Martin, RNDr. Pavelka

Kontrola úkolů:

KU 12/1 Vánoce všichni prožili v pořádku a bez zranění, Jehně dokonce pod stromeček dostal pípu! Silvestr byl taktéž nezapomenutelný, obzvláště pro ty, kteří si z něj nic nepamatují.

Diskutováno

1. Znovu vysvětlen název KTTV. "V", tedy višně, jsou to, co se musí udělat, "T", jakožto třešně, jsou třešně. Názvu "Kolik Třešní, Tolik Višní" jsme se tedy drželi správně --- nevymýšlet moc třešní, abychom pak nemuseli dělat příliš višní.

2. Již minule byla probrána specifikace interfaců. Jindřich však odbyl zápis (tomuto tvrzení se bránil, avšak obvinění byla příliš vážná...), proto se vše muselo probrat znovu. Výsledek této rozpravy bude následovat.

3. Dohodli jsme se, že si potřebujeme určit přesné termíny, i kdybychom je neměli do puntíku splnit, neboť jinak to nezačneme psát nikdy. Proto musíme do příští schůzky napsat již mírně funkční program. Podrobnější popis bude následovat.

4. Dobrá zpráva, VŠICHNI JIŽ ROZCHODILI Xka! Jen Jindřich pořád nemá vlastní komp...

5. Znovu byl vysvětlen rozdíl mezi zoomováním a změnou velikosti. Zoom se projeví až při kreslení, bude to vlastnost okna.

6. Všichni akceptovali Lišákovu změnu hlaviček ve zdrojácích. Tímto NEBUDOU automaticky generovány CVSkem, neboť i kdyby člověk provedl jen nepodstatnou změnu, která by neměla cenu nové verze, CVS by ji tak ohodnotila.

Zbytek schůzky proběhl v přátelské a příjemné atmosféře oslavy narozenin Jacka Daniela.

ad 2. Náš dokument je vlastně takový toaletní papír. Sestává z jednotlivých Bloků, které jsou řazeny za sebe stejně, jako útržky toaleťáku. Každý blok může být buď Slide nebo Odstavec. O celý dokument se stará Hajzlbába (TPM -- Toilet Paper Manager). Hajzlbába distribuuje události od uživalate jednotlivým Blokům (všechny editace se totiž porovádějí v jednom okně), které si je již zpracují, jak potřebují.

ad 3. Úkolem do příště je tedy zprovoznit okno, ve kterém sedí Hajzlbába. Jde hlavně o jeho vykreslení a scrollování (především se zaměříme na vertikální). Slidům a Odstavcům stačí, když bude vidět, že jsou to rozdílné věci (ať je klidně jedno žlutej a druhý modrej obdélník).

Nové úkoly

NU 13/1 Einstein sepíše interface mezi parserem a editorem.

NU 13/2 Jindřich napíše třídu Hajzlbába.

NU 13/3 Králík naklepe třídu Blok.

NU 13/4 Jehně vytiskne všechny dokumenty týkající se KTTV a donese je na příští schůzku. Naťuká třídu Slide.

NU 13/5 Lišák hodí do stroje třídu Odstavec.

NU 13/6 Kendy pronikne do problematiky, pomůže s wxWindows kde bude moci (Jehněmu u slidů, při psaní hlavního programu).

Příští schůzka bude na koleji, abychom měli po ruce počítače.