Zápis z 11. schůzky projektu

Title Zápis z 11. schůzky projektu
Author Richard Michalský
Date 14.12.1998
Reference kralik@mail.kolej.mff.cuni.cz
File zapis-11.html
Project KTTV

Kontrola minulých úkolů

KU 10/1 Králík, Jindřich, Lišák a Martin se sešli a probrali, co už měli dávno probrat. K další práci na textovém editoru byli vyčleněni Lišák a Králík. Martin dostal na starost parsery a rozhraní mezi souborem a vnitřními formáty. Jindřich pracuje na rozhraní do WxWindows.

KU 10/2 Jindřich vyrobil vlastní msgbox (mnohem lepší než standartní) a ladící makra podobná makru assert.

KU 10/3 Jehně zanesl změny vzešlé z diskuse a dodělal Undo pro slidy.

Diskuse

Doc. Pavelka jako reakci na Jehneho ovládání slidu prednesl svou představu stavové logiky programu, tj. stejné podněty ve vizuálně stejném stavu vyvolávají stejné události. Z další diskuse vyplynulo, že součástí interface s uživatelem bude i modul na dynamické mapování funkčních kláves a voleb menu na funkce editorů, podrobnosti budou domluveny později. Z dalších diskutovaných problémů: