Zápis z 10. schůzky projektu KTTV

Title Zápis z 10. schůzky projektu KTTV
Author Jiří Krutil
Date 7.12.1998
Reference
File plpoint/docs/zapis-10.html
Project KTTV
Version $Revision: 2.2 $


Datum: 1. 12. 1998
Přítomni: Lišák, Jindřich, Jehně, Králík, Martin, doc. Pavelka

Kontrola úkolů:

KU 9/1 Králík sepsal pravidla pro psaní zdrojáků, ale hlavičky ne. Ty se nejspíš okopírují z WxWindows.
KU 9/2 Jehně UNDO promyslel a sepsal. S výsledkem ostatní souhlasili, změna se udělá pouze ve formátu zásobníku. Dohodli se tak Králík a Jehně. Zásobník pro undo/redo je totiž společný pro celou prezentaci a bude obsahovat pouze ukazatele na objekty zděděné z nějaké třídy UndoElement. Tato třída sama bude obsahovat pouze informace o tom, který editor změnu zaznamenal. O zbytek se stará již ten editor, který má undo provést. Podrobnosti viz dokument UNDO pro editor slidů.
KU 9/3 Jehně funkčnost slidu promyslel a sepsal. Nastala diskuse ohledně způsobu použití vzorkovníků. Nakonec jsme se usnesli, že budou tak, jak je navrhoval Králík, a sice v jednom okně na kartách s oušky. Další nejasnost byla ohledně způsobu vkládání objektů do slidu. Nakonec na návrh doc. Pavelky byl tento problém přenechán Jehněmu jakožto člověku celkově páchajícímu editor slidů. Podrobosti viz dokument Popis funkčnosti editoru slidů.
KU 9/4 Martin se zabýval vším možným, mimo jiné se i částečně pobavil s doc. Pavelkou o rozvrhu dokumentace.
KU 9/5 Králík, Lišák, Jindřich a Martin se díky liknavosti některých z nich nesešli, stydí se za to a sejdou se ještě večer po schůzce projektu.

Diskuse

Nové úkoly

NU 10/1 Králík, Lišák, Jindřich a Martin se sejdou a proberou, to co už měli probrat minulý týden.
NU 10/2 Jindřich bude pokračovat ve své bohulibé práci s WxWindows a také vytvoří makra pro ladící účely.
NU 10/3 Jehně zanese změny, které vzešly z diskuse a dodělá Undo pro slidy.
Toť vše.