Zápis z 9. schůzky projektu KTTV

Title Zápis z 9. schůzky projektu KTTV
Author Jindřich Houska, část na schůzce zapisoval Jehně
Date 24.11.1998
Reference
File plpoint/docs/zapis-09.html
Project KTTV
Version $Revision: 1.1 $

Datum: 24.11.1998
Přítomni: Lišák, Jindřich (po chvili odešel do Madarského kulturního centra), Jehně, Králík (ve stejnou dobu odešel na stejné místo jako Jindřich), Martin

Kontrola úkolů:

KU 8/1 Jindřich fonty vyzkoušel, všechno funguje ke spokojenosti všech.
KU 8/2 Jindřich balík připravil.

KU 8/3 Jehně napsal trochu jiný dokument, protože usoudil, že parser bude tvořit strom objektů, se kterým bude pracovat přímo editor nebo prohlížeč.

KU 8/4 STL se zatím nebude používat, Martin píše vlastní objekty.
KU 8/5 Martin přišel na to, že header již nebude dále potřeba, protože vrstva abstrakce se rozdělí na tu která je nad ní a pod ní.
KU 8/6 Martin rozdělil dokumentaci do jednotlivých oddílů, jak je vidět v index2.html

KU 8/7 Králík a Martin odchytili Lišáka a probrali s ním textové struktury. Lišák to pak sepsal.

KU 8/8 Králík se překonal a poslal neuvěřitelné dva maily. Odpověd byla, že autor wxWindows kompiluje ve Visual C++ 5.0

Diskutováno

Do programu se již nebudou přidávat žádné nové fíčury, pokud k tomu nebude velmi vážný důvod.

Králík zplodil chytrou připomínku, že bychom měly sepsat základní konvence pro psaní zdrojového ko´du. Za odměnu to dostal za úkol.

Dále padlo rozhodnutí, že nebudeme používat STL, ale těch pár objektů pro práci se seznamy, frontami atd. si uděláme sami.

Diskuse o struktuře textu v paměti - v zásadě 2 základní strategie - text se bude uchovávat jako strom objektů nebo jako "placka" se zarážkami. Dále se budeme zabývat oběma větvemi, časem se rozhodneme pro jednu z nich.

Osnova dokumentace (Martin) - počká se na Pavelku a potom se po dohodě s ním existující dokumenty zformalizují a rozdělí na příslušné části.

Nové úkoly

NU 9/1 Králík sepíše závazná pravidla pro psaní zdrojoých textů a vytvoří vzor hlavičky v souborech.

NU 9/2 Jehně promyslí UNDO pro slidy.
NU 9/3 Opět Jehně promyslí funkšnost slidu z hlediska uživatele.

NU 9/4 Martin počká na Pavelku a potom po dohodě existující dokumenty zformalizuje a rozdělí na příslušné části.

NU 9/5 Králík, Jindřich a Lišák si sednou, dají si čaj a budou diskutovat o výhodách a nevýhodách dvou výše uvedených větví struktury textu v paměti.