Zápis z 8. schůzky projektu KTTV

Title Zápis z 8. schůzky projektu KTTV
Author Martin Vidner
Date 17.11.1998
Reference martin-z008
File plpoint/docs/zapis-08.html
Project KTTV
Version $Revision: 1.1 $

Datum: 17.11.1998
Přítomni: Lišák (krátce, odvlečen drahou polovičkou), Jindřich (o něco déle, odešel za kulturou), Jehně, Králík, Martin (zapisovatel)

Kontrola úkolů:

KU 7/1 Králík mail neposlal a stydí se za to. Nad undo hloubal, ale zjistil, že bez alespoň přibližné znalosti datových struktur editoru s tím nehne.

KU 7/2 Jehně aktualizoval specifikaci slidu, i třídový diagram nakreslil. Výkaz přinesl.

KU 7/3 Jindřich přinesl výkaz. Fonty ve wxWindows zkoušel, je možné specifikovat buď platformově nezávisle, nebo přímo jménem fontu poskytovaného systémem. První způsob ale neumožňuje zadat kódovou stránku, což není hezké.

KU 7/4 p. Pavelka dodal Jehněmu příručku o notaci UML, ten si v ní čte, dále Martinovi tutoriál o UML, ditto.

KU 7/5 Martin zpřehlednil třídový diagram výstupu z parseru HTML, začal psát header téhož.

KU 7/6 Lišák sondoval češtinu v Xech, nerýsuje se žádné snadné řešení, necháme to plavat (tj. na uživateli). Pokračoval v lítém boji s CVS.

Diskutováno

Ukazuje se, že je nutné prodiskutovat datové struktury textového editoru. Ačkoliv toto patří do Lišákovy sféry vlivu, nebylo mu to uloženo za úkol ani minule, ani dnes, za což si Martin sype popel na hlavu. Viz 8/7.

Nové úkoly

NU 8/1 Jindřich vyzkouší ve wxWindows fonty, aby byly české, škálovatelné a Type1, patkové, bezpatkové a neproporcionální.
NU 8/2 Jindřich připraví balík zkompilovaných knihoven a příkladů z wxWin pro snadné použití ostatními.

NU 8/3 Jehně napíše hlavičkový soubor jako rozhraní pro třídy, které budou na výstupu parseru slidu.

NU 8/4 Martin najde pro ostatní nějaký srozumitelný, snadný úvod do STL.
NU 8/5 Martin dopíše header (viz 7/5), pokud zbyde čas, bude kódovat parser.
NU 8/6 Martin rozdělí odpovědnost za jednotlivé části dokumentace (podle Plánu dokumentace).

NU 8/7 Králík a Martin odchytí Lišáka a proberou s ním textové struktury. Lišák to pak sepíše.

NU 8/8 Králík mailne ohledně wxWin/MSWin.