Zápis ze schůzky projektu 10. 11. 98

Title Zápis ze schůzky projektu 10. 11. 98
Author Jan Liška
Date 11.11.1998
Reference lisak@infonet.cz
File plpoint/docs/zapis-07.html
Project KTTV


Doc. Pavelka odevzdal plán dokumentace (každý má vlastní kopii), slíbil vytisknout tutorial UML.

Einstein upozorňuje, že do uzavření první otočky vývojové spirály chybí (10.11.1998) šest týdnů, do předpokládaného termínu odevzdání pak týdnů 27. Lišák informuje, že projekt může trvat i více než tři semestry (odevzdání po dvou semestrech není povinné) - doc. Pavelka nicméně před nemístným protahováním projektu varuje a vybízí, abychom lpěli na půdovním plánu obhajovat v červnu 1999.

Králik je tázán na pokrok ve věci kompilace knihoven vxWindows pod Window$. Zjistilo se, že věc nepokročila ani o píď, neboť Králík nekontaktoval autora vxW. Brání se, že tento úkol měl nízkou prioritu; ta tedy byla Králíkovi po krátké diskusi zvýšena na běžnou.

Králík dále pokračuje svou zprávou o funkčnosti editoru, kterou doprovází náčrtky layoutů (nejsou zahrnuty v dokumentaci). Další diskuse ozřejmila několik bodů:

Diskuse se rozvinula kolem fontů v xWindows: jednak nikdo pořádně neví, jak fungují, dále problémy s češtinou, rastrové versus scalovatelné (TypeOne) fonty. Umí vxWindows TypeOne fonty a jak s fonty vůbec pracují? Zaúkolován Jindra.

Pokračuje projednávání funkčnosti editoru. Doc. Pavelka přichází s návrhem, aby bylo umožněno vytvořit v textu link na určitou skupinu objektů uvnitř slidu (prakticky: část slidu se po klepnutí na odkaz zvýrazní). Tato funkce by byla možná pouze v režimu prohlížení dokumentu (ne při promítání, ne na WWW - tam ji nahradí odkaz na slide jako celek). Z tohoto důvodu bude třeba přidat do slidu parametr <A NAME> => úkol pro Jirku.

Ze sporu Jirky s Einsteinem vyplynulo, že tagy <A></A> nelze vnořovat do sebe - v takovém případě (zejm. při označování cílů NAME) je třeba neoznačovat oblast, ale bod - seřadit <A></A> za sebou bez vnořování.

Diskuse o automatickém generování ikon: Lišák se domnívá, že poměr cena/výkon u této fíčury je neskrze nepříznivý; razí myšlenku ikon v externích souborech. Naproti tomu Králík oponuje s vizí ikon generovaných přímo ze vzorkovníku při každém startu programu. Nakonec se svorně shodli, že se jedná o třešni a v první fázi se budou používat jen slepé (natvrdo zadané) ikony, případně vůbec žádné.

Jirka x Králík: označování buněk v tabulkách a práce s tabulkami jako taková. Králík vysvětluje, proč se buňky v tabulce musí označovat po maximálních blocích (nesmí vzniknout buňka neobdélníkového tvaru)

Funkce UNDO: Jak ji implementovat? A implementovat ji vůbec? Z diskuse vyplynulo, že ano, ale nevíme jak. Jedná se však o významný prvek, který ovlivní celý návrh (jednoznačně klasifikovat operace s objekty slidu a operace k nim inverzní, rozhodnout o způsobu UNDO v editoru textů, rozhodnout o multilevel UNDO). Podrobný rozbor této problematiky zajistí Králík.

Králík odchází, další jednání probíhá bez něj.

Jirka sám sebe zaúkoluje inovací dokumentu Reprezentace slidu.

Skládání účtů z dob minulých: Pracovní výkazy přinesli Králík, Einstein a Lišák; jsou za tento příkladný čin chváleni. Důtka pro nesplnění úkolu naopak neminula Jirku a Jindru. Prý příště.

Jindra na žádost vznesenou Lišákem stanul v čele subprojektu "vxWindows pro normální lidi"  - poskytnout ostatním členům týmu (zájemcům) knihovny vxWindows v rozumném snadno instalovatelném paklíku pokud možno zkompilovaných binárek.

Ohnivá diskuse o syntaktických chybách (Jirka, Lišák, Einstein) - jak s nimi nakládat, jak je detekovat, detekovat je? Jirka tvrdí, že kontrola syntaxe této úrovně je věc veskrze jednoduchá, Lišák a v menší míře Einstein mu oponují. Doc. Pavelka razí názor, že textový formát souboru je víceméně naše věc, a pokud do něj bude někdo chtít šťórat, ať si šťórá, ale zodpovědně. Závěr: Kontrolu prozatím provádět na úrovni parseru - co se mu nebude líbit, vyhodí jako varování.

Lišák svým pesimismem iniciuje debatu o praktickém pokroku v projektu - jsou předběžně rozděleny sféru působností:

Einstein: Parsery všeho druhu
Jirka: Slidy a jejich editace
Lišák: Text a jeho editace
Jindra: Okénka, menítka, toolbary a pod.
Karel: Přemýšlení o UNDO

Einstein je plénem shledán způsobilým k početí prvních řádků kódu - pro parser už známe velkou většinu potřebných informací. Přestože je to malý krok pro Einsteina, jednalo by se o velký krok pro celý tým, a proto E. není v tomto směru zaúkolován, tým se omezil na pouhé doporučení.

Kontrola úkolů z minulé schůzky:

Nové úkoly: