Zápis ze schůzky projektu 3. 11. 98

Title Zápis ze schůzky projektu 3. 11. 98
Author Jiří Krutil
Date 8.11.1998
Reference jehne@kolej.mff.cuni.cz
File plpoint/docs/zapis-06
Project KTTV

Kontrola úkolů z minulé schůzky:

Nové úkoly: