Zápis z 4. schůzky projektu LeNoLin

Title Zápis z 4. schůzky projektu LeNoLin
Author Martin Vidner
Date 20.10.1998
Reference martin-z004
File zapis-04.html
Project KTTV
Version 1

Datum: 20.10.1998
Přítomni: Houska, Krutil, Liška (částečně), Pavelka, Vidner

Oficiality

KU3/1 Pavelka: Zaslat Krylovi návrh projektu ke schválení

Zaslal, odpověď zatím nedostal, bude urgovat(NU4/1).

i Informační schůzka o nově vypsaných projektech je ve čt. 5.11., 16:30 v S4. Písemná informace o projektech bude na nástěnce do 1.11.

Jednotné umístění a CVS

KU2/3 Liška:

Martin Mareš (<mj@atrey.karlin...>) slíbil, že zřídí účty na artax.karlin..., ale zatím nezřídil. Rozhodnuto, že alespoň prozatím umístíme projekt na stroji vidla.kolej... (patří Feelovi), mj. i kvůli nejistému spojení koleje s Internetem.

Liška založí účty těm, co je tam ještě nemají (NU4/2), vymyslí strukturu CVS stromu a vytvoří jej (NU4/3), umožní čtení dokumentace CVS->HTTP (NU4/4).

Všichni ostatní si přečtou úvod do CVS (atrey.../~lisak/projekt/CVSintro.html)(NU4/5)

Textová část dokumentu

KU3/3 Liška: Vyspecifikovat funkce formátování textů

Viz Specifikace formátovacího jazyka (atrey.../~lisak/projekt/specform.html)

Diskutováno:

Grafická část dokumentu

KU3/2 Krutil: Vyspecifikovat funkce pořizování obrázků

Viz Specifikace struktury slidu (atrey.../~lisak/projekt/slidespc.html)

Diskutováno:

Krutil a Vidner prodiskutují detaily formátu (styl šipek, čar; syntaxe) (NU4/6). Krutil a Liška zintegrují své části dokumentu (NU4/7).

GUI Toolkit

KU2/2 Houska

WxWindows zkoušel zkompilovat pro Windows pomocí VC++, moc se nevedlo, zkusí GNU C

Dialog editor je jen pro Windows, umí jen dialogy (ne menu...), generuje resource scripty (něco jako *.RC), které jsou za běhu interpretovány. Editor má drobné mouchy (radiobuttons) a nejspíše neumí tab-order, což ale nejsou zásadní závady.

Houska zkompiluje WxWindows pro Linux i Windows (případně najde vhodný kompilátor) (NU4/8) a vyzkouší příkladové prográmky a vazbu ovládacích prvků na jejich funkčnost (NU4/9)

CASE Tools

Vidner:

Firma Cayenne Software nabízí pro Linux CASE produkt Object Team, jeho 'Personal Edition' je volně k vyzkoušení na 30 dní na www.cayennesoft.com/linux. Vyžaduje relační databázi Solid (http://www.solidtech.com/) s podobnou zkušební licencí. Již nainstaloval na svém počítači, ale zkoušel jen málo kvůli velkým HW nárokům.

OT používá metodologii Universal Modelling Language (www.rational.com/uml)

Vidner vyzkouší OT na rozumném HW (NU4/9), zaměří se zejména na

Pavelka zjistí možnost zakoupení plné verze OT (NU4/10), zapůjčí (by Thursday) knihu o objektovém návrhu (NU4/11).

Plán dokumentace

KU3/4 Vidner: Na schůzce s Pavelkou se seznámit s postupy a výsledky projektu ADOORE a společně připravit pravidla pro dokumentaci.

Seznámil se, plán dokumentace ale nakonec navrhne Pavelka(NU4/12). Vidner ukáže ostatním příklady UML (ze skript SW inž. (z ADOORE)).