Zápis č. 3

ze schůzky projektu LeNoLin

(Lecture Notes for Linux)

 

Datum: 13. 10. 1998

Přítomni: Holešovský, Houska, Krutil, Liška, Pavelka, Vidner

Kontrola úkolů:

U2/1 Krutil Upravit specifikaci dle závěrů minulé schůzky

Upraveno, rozesláno, nedošlo. Rozeslat znovu

U2/2 Holešovský Navrhnout public domain toolkit pro uživatelské rozhraní

Nalezeno 40 kandidátů. Na prvních místech jsou:

Navazující úkol: zpracovat výsledky, předat před odcestováním (návrat 18.12.) Houskovi. Poznámka: Holešovský má zájem o programování GUI

U2/3 Liška Seznámit se s CVS a posoudit jeho použitelnost pro konfigurační řízení

První experimenty nebyly snadné, nicméně se povedly. Produkt je použitelný. Navazující úkol: zpracovat výsledky, výsledky zveřejnit na atrey.karlin.mff.cuni.cz/~lisak.

U2/4 Houska Seznámit se s XML, podat zprávu o použitelnosti pro popis vektorové grafiky

Závěr: komplikované, po diskusi dosud nerozhodnuto, ale většina se přiklání vlastní definici jazyka s parserem napsaným v rámci projektu.

U2/5 Vidner Zjistit podrobnosti o datovém formátu PowerPoint

Není jednoduché dekódovat, nesmí být zveřejňován třetími osobami. Splňuje konvence OLE objektů. Diskutována užitná hodnota funkcí a) konverze PowerPoint-ovych prezentaci do LeNoLinu, b) prohlížení PowerPoint-ových prezentací v LeNoLinu a poměr přínosu k nákladům. Druhá funkce zpochybněna (vnořování objektů z jiných aplikací do prezentací v PowerPointu); implementace se zdá být pracná/riskantní.

Rozhodnutí:

R3/1 Bude použit spirálový model životního cyklu s dvěma obrátkami. V první obrátce vznikne prototyp, na němž budou otestovány nástroje a architektura. Ve druhé obrátce se doplní specifikace a návrh (včetně případných revizí) a doimplementují další funkce.

R3/2 Pro GUI bude použit WXWindows, ledaže by první kolo narazilo na zásadní problémy

R3/3 Strom projektu bude zřízen na uzlu Artax nebo Atrey. Pro správu konfigurací bude použit CVS. Správcem konfigurace bude Liska. Bude zajištěno pravidelné zálohování.

R3/4 Všichni členové týmu si povedou evidenci spotřebovaných kapacit ve tvaru <datum, počet_hodin, co_se_dělalo, jaký_byl_výsledek>. Zatím se nebudeme pokoušet o klasifikaci podle etap a podetap (to se dá udělat dodatečně). Zatím se omezíme na tuto jedinou procesní metriku; otázka produktových metrik zůstává otevřená.

 

Diskutováno:

D3/1 Volba metodologie analýzy a návrhu (UML?) a použití prostředků CASE (ParadigmPlus?). Nelze očekávat, že z CASE dostaneme kód, který by se s jeho pomocí dal udržovat. Je možno přistupovat k této otázce pragmaticky: pokud si vybereme UML, nejsme zavázáni v něm zpracovat celý projekt, ale můžeme se omezit na části, u nichž to bude mít dobrý smysl.

D3/2 Holešovskému by se líbilo vzít si na starost komponentu GUI

D3/3 Vzpomínka z minulé schůzky: byla řeč o “vývozu” do mezinárodního prostředí. To by ovšem znamenalo aspoň uživatelskou příručku, komentáře ve zdrojových textech a nejlépe i závazné dokumenty projektu v angličtině. Myslíme to vážně?

Nové úkoly:

U3/1 Pavelka Zaslat Krylovi návrh projektu ke schválení

U3/2 Krutil Vyspecifikovat funkce pořizování obrázků

U3/3 Liška Vyspecifikovat funkce formátování textů (vede na podmnožinu HTML)

U3/4 Vidner Na schůzce s Pavelkou se seznámit s postupy a výsledky projektu ADOORE a společně připravit pravidla pro dokumentaci.