Funkce editoru slidů mapovatelné na klávesy

Title Funkce editoru slidů mapovatelné na klávesy
Author Jiří Krutil
Date 14. 12. 1998
Reference jkru5249@artax.karlin.mff.cuni.cz
File plpoint/docs/slidefmap.html
Project KTTV
Version $Revision: 2.2 $
 

    Obsah dokumentu

    Tento dokument obsahuje seznam funkcí editoru slidů, jimž lze přiřadit na klávesové zkratky. Některým z těchto funkcí odpovídají tlačítka na toolabru a některým položky nabídky. V tabulce je uveden vždy identifikátor funkce, její popis a předvolená klávesová zkratka (pokud existuje).
 
 
ID Popis Zkratka
SL_EDITCUT Vystřihnutí do clipboardu Ctrl-X, Shift-Del
SL_EDITCOPY Zkopírování do clipboardu Ctrl-C, Ctrl-Ins
SL_EDITPASTE Vložení z clipboardu Ctrl-V, Shift-Ins
SL_EDITDELETE Vymazání prvku Del
SL_TOOLSGROUP Seskupení prvků Ctrl-G
SL_TOOLSUNGROUP Zrušení seskupení Shift-G
SL_VIEWZOOMIN Zvětšení měřítka (zoom in) Ctrl-num+
SL_VIEWZOOMOUT Zmenšení měřítka (zoom out) Ctrl-num-
SL_FORMATPROP Dialog vlastnosti Ctrl-P
SL_SCROLLLEFT Posun výřezu vlevo Ctrl-šipka vlevo
SL_SCROLLRIGHT analogicky analogicky
SL_SCROLLUP analogicky analogicky
SL_SCROLLDOWN analogicky analogicky
SL_EDITUNDO O krok zpět (undo) Ctrl-Z, Alt-Backspace
SL_EDITREDO Zopakovat operaci (redo)
SL_TOOLSROTATE Rotace Ctrl-R
SL_TOOLSFLIPH Převrácení podle vodorovné osy
SL_TOOLSFLIPV Převrácení podle svislé osy
SL_INSERTPOLYLINE Režim vkládání lomené čáry
SL_INSERTRECTANGLE Režim vkládání obdélníku
SL_INSERTTEXTBOX Režim vkládání textového rámečku
SL_INSERTBUBBLE Režim vkládání bubliny
SL_PATTERNNEXT Přepnutí na kartu dalšího vzorkovníku
SL_PATTERNPREV Přepnutí na kartu předcházejícího vzorkovníku