Plán dokumentace projektu KTTV

Title Plán dokumentace projektu KTTV
Author Jan Pavelka
Date 27.10.1998
Reference honza-p004
File plandoc1.htm
Project KTTV
Version 2

Minimální požadavky na dokumentaci projektu

V průběhu projektu by měly vzniknout minimálně tyto dokumenty:

Plán dokumentů v kontextu životního cyklu

 Protože jsme si vybrali spirálový model, budeme mít všechny dokumenty ve dvou verzích - předběžné verzi, která se bude týkat jen prvního prototypu, a finální verzi, která vznikne ve druhém kole. Výjimky jsou dvě: Zpráva o analýze požadavků, která vznikne hned na začátku, ale budou v ní odděleny funkce závazné od funkcí nepovinných, a Uživatelská příručka, která vznikne v taky v jediné verzi, ale až ve druhém kole. Ale proboha ne na konci, ale postupně v průběhu letního semestru. Je to práce za trest a nikdo na ni nebude mít chuť.