Rozhraní parseru: formát souboru

Author Martin Vidner
Date created 12.4.1999
Project KTTV
CVS $Header: /home/projekt/cvs/plpoint/docs/parser-if.html,v 2.2 1999/04/27 15:45:48 einstein Exp $

Úvod

Tento dokument detailně specifikuje formát dokumentu KTTV v souboru. Navazuje na dokumenty Specifikace formátovacího jazyka, Specifikace struktury slidu a vzorkovníku a Rozhraní parseru pro editor slidů.


foo

 1. Deklarace typu dokumentu
 2. Hierarchie elementů
  1. Hlavička dokumentu
   • (titulek)
   • charset
   • pagesetup
  2. Tělo dokumentu
Deklarace typu dokumentu
(nepovinná?) <!doctype kttv system "kttv.dtd">
body_contents heading flow vertical horizontal

Obecné elementy

pagesetup

Všechny hodnoty atributů jsou v absolutních jednotkách (AU). Všechny atribuy jsou povinné.
tag
PAGESETUP
atributy
PAPERWIDTH
PAPERHEIGHT
LEFTMARGIN
RIGHTMARGIN
TOPMARGIN
BOTTOMMARGIN
obsah
žádný

odkaz

tag
A
atributy
???
obsah
???

Textové elementy

heading

tag
H1, H2, H3, H4, H5 nebo H6
atributy
ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER, standardně LEFT
obsah
horizontal

paragraph

tag
P
atributy
ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER, standardně LEFT
obsah
horizontal

preformatted

tag
PRE
atributy
žádné
obsah
horizontal, ale nepovoluje se cokoliv, co změní velikost fontu

hrule

tag
HR
atributy
žádné
obsah
žádný

unordered list

tag
UL
atributy
TYPE = DISC (plný kroužek) | CIRCLE (prázdný) | SQUARE (prázdný)
standardně DISC, ale ono se to vlastně mění... TODO.
obsah
seznam LI

ordered list

tag
OL
atributy
TYPE = 1 | a | A | i | I, standardně 1
START = přirozené číslo, standardně 1
obsah
seznam LI

položka seznamu

tag
LI
atributy
žádné
obsah
vertical

definition list

tag
DL
atributy
žádné
obsah
seznam položek DT a DD

definovaný termín

tag
DT
atributy
žádné
obsah
horizontal

definice termínu

tag
DD
atributy
žádné
obsah
vertical

break

tag
BR
atributy
žádné
obsah
žádný

text attributes

tag
B, I , U, TT, nebo STRIKE
atributy
žádné
obsah
horizonal

Elementy slidu

slide

tag
SLIDE
atributy
WIDTH (units?, default?)
HEIGHT (units?, default?)
BORDER (units?, default?)
ALIGN = LEFT | RIGHT | CENTER, standardně LEFT
BORDERCOLOR, default?
FILLCOLOR, default TRANS
obsah
slide_contents

group

tag
GROUP
atributy
žádné
obsah
slide_contents

společné atributy grafických elementů

atributy
ZORDER = integer, povinný, menší čísla jsou vpředu
COLOR = TRANS | #RRGGBB (default černá)
THICKNESS [SU ?? nebo pixely? default?]
LINESTYLE = SOLID (default) | DASHED | DOTTED | DASHDOTTED
CRADIUS poloměr zaoblení, default?

polyline

tag
POLYLINE
atributy
společné
LINECAPS = SQUARE (default) | ROUND
STARTARROW, ENDARROW = NONE (default) | SIMPLE | CONCAVE | HOLLOWCIRCLE
SPLINEX = real (???)
obsah
nejméně 2 body

rectangle, ellipse

tag
RECTANGLE, ELLIPSE
atributy
společné (ale elipsa nemá CRADIUS)
SQUARE = bool (dořešit: SQUARE, TRUE, FALSE, YES, NO), default false
FILLCOLOR
obsah
4 body

textbox, bubble

tag
TEXTBOX, BUBBLE
atributy
společné (nebo rectangle?)
obsah
4, resp. 5 bodů, TEXT

text ve slidu

tag
TEXT
atributy
žádné
obsah
vertical

keypoint, anchor

tag
KP, AP
atributy
X, Y [SU], povinné
ID
obsah
žádný

floating point

tag
FP
atributy
REF, povinný, odkazuje na ID nějakého KP nebo AP
ID???
obsah
žádný

tag
atributy
obsah