Návrh studentského projektu

LeNoLin -- Lecture Notes for Linux


Anotace: Prostředky pro tvorbu a prohlížení studijních materiálů v prostředí Linux
Stručný popis úkolu:
Navrhnout a implementovat prostředky, které umožní efektivně vytvářet poznámky k přednáškám s těmito vlastnostmi:
  1. vnitřní forma bude textová, základem bude HTML
  2. texty bude možno tisknout jako skripta a vyznačené části zobrazovat jako průsvitky
  3. obrázky v textu budou založeny na vektorové grafice; jejich pořizování a úpravy budou součástí funkčnosti vyvíjených prostředků
  4. texty bude možno prohlížet browsery WWW
Produkty projektu budou vyvíjeny a provozovány pod OS Linux. Budou používat GUI X Windows. Projekt použije spirálový model životního cyklu. Bude veden tak, aby na jeho výsledky bylo možno navázat.
Trvání: Školní rok 1998/1999
Vedoucí: RNDr. Jan Pavelka, CSc
Maximální počet účastníků: 6
Počet volných míst: 0