KTTV developer page

Huh? Where am I?
Try the homepage or the project process page.

The program

Poznamka
Zde jsou dokumenty za celou dobu trvání projektu. Některé mohou být zastaralé - ověřte si v jejich záhlaví datum vytvoření a poslední modifikace.

User docs

Analysis docs

Plán dokumentace

Struktura zakladnich objektu programu (zastaralé)

Zalamování stránek a tisk dokumentu

Text

Slides

Undo

Linky

Clipboard

Design docs

Návrhová dokumentace
Parser
Rozhraní parseru: formát souboru - zastaralé, nahrazeno DTD
KTTV DTD (use Lynx or Netscape's "View Page Source")

Popis rozhraní tříd
Generovaný automaticky z komentářů v hlavičkových souborech.

Prototype

The team

Starring, in alphabetical order...
Jehně
Jiří Krutil
e-mail
Jindřich
Jindřich Houska
e-mail
homepage
Kendy
Jan Holešovský
e-mail
homepage
Králík
Richard Michalský
email
Lišák
Jan Liška
email
Martin
Martin Vidner
e-mail
homepage
RNDr. Pavelka
e-mail

KTTV homepage KTTV developer page KTTV project process page

$Id: index-d.html,v 2.5 2000/01/05 16:50:40 martin Exp $