Chybovník

Author Martin Vidner
Date created 11.5.1999
Project KTTV
CVS $Header: /home/projekt/cvs/plpoint/docs/chybovnik.html,v 2.9 1999/12/14 20:23:23 martin Exp $

Úvod

Tenhle dokument je tady proto, abychom si měli kam poznamenávat selhání programu. Čím víc jich brzo najdeme, tím líp, protože pozdě odhalené chyby dají mnohem větší fušku odstranit.

Ujasnění pojmů: norma ISO 9000-3 jich prý rozeznává 10, tyhle tři jsou podle přednášky Informační systémy.

selhání/failure
chování systému je odlišné od požadovaného, např. "zvolím 'Uložit' a spadne to"
defekt
chybně napsané místo ve zdrojácích nebo dokumentaci, např. "v proceduře Save v souboru files.c se zapisuje do neotevřeného souboru"
chyba/error
chyba v lidském uvažování, např. "neujasnili jsme si, kdo musí otevřít ten soubor"

Záznamy o selháních a jejich řešeních

0 (referenční číslo) OK (pro vyřešené)

(hypotetický příklad a návod k vyplňování)
datum
1.1.1999
kdo vyvolal (u něj se dají zjistit podrobnosti, pokud není jasý popis)
Martin
popis (jak rekonstruovat selhání, popř. na jaké konfiguraci)
Při kliknutí na tlačítko Foo hodí SEGV, ale jen pokud předtím třikrát otevřu a jednou zavřu nový dokument a loni touhle dobou nebyl úplněk
kdo převzal (kdo je zodpovědný za to, že to přesně stejnou věc neudělá při obhajobě)
Kendy
opraveno? (co se s tou chybou dělo dál: kde je defekt, zdali opraveno, jak obejít)
2.1.1999, v metodě kSlide::Blabla použití neinicializované položky Brept, opraveno v konstruktoru

1 OK

datum
11.5.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
Při otevření samples/simple01.html (i dalších) hodí SEGV
kdo převzal
Kralik
opraveno?
20.5.1999, používal se neinicializovaný tpm->charsetinfo. Doplněno v parseru.

2 OK

datum
1.6.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
Dokument, který nemá scrollbary při otevření, je nezíská, ani když se jeho okno zmenší. (např simple01)
kdo převzal
opraveno?
17.9.1999 už to funguje, ani nevím jak

3 OK

datum
1.6.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
Při změně zoomu se nepřekreslí dokument.
kdo převzal
opraveno?
17.9.1999 už to funguje, ani nevím jak

4 OK

datum
28.6.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
Při zoomu jiném než 100% se nevykreslují slidy.
kdo převzal
opraveno?
17.9.1999 už to funguje, ani nevím jak

5 OK

datum
28.6.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
Při otevření souboru (simple01) a dvakrát zmáčknutí šipky dolů nastane porušení precondition kListIterator.node!=NULL.
kdo převzal
opraveno?
kCursor::FwLine používá neinicializovaný actLine, nezkontroluje si valid.
4.10.1999 funguje, ale nahrazeno jinou chybou.

6 OK

datum
29.6.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
Při otevření souboru table01 nastane porušení precondition actblock!=blocks.End() v kBlockList::OnFocus.
kdo převzal
Martin
opraveno?
Parser špatně konstruuje tabulku, vznikne prázdná buňka.
17.9.1999 opraveno v parseru, stejně se to ještě dost předělá.

7

datum
4.10.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
Při otevření table0[12].html nebo attr01.html SEGV v kParagraph::VisualToLogicalX (wordI.Get() je NULL)
kdo převzal
opraveno?

8

datum
4.10.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
Při otevření textbox01.html SEGV
kdo převzal
opraveno?
v kMainFrame::OpenFile se při kCursor::Place předpokládá, že aktivní blok je odstavec, ale tady je jenom slide.

9

datum
12. 12. 1999
kdo vyvolal
Jehně
popis
Stojí-li kurzor vlevo od slidu a výřez v okně dokumentu se posune tak, že je vidět jen dolní polovina tohoto slidu, kurzor stále bliká u horní hrany okna, místo aby zmizel z výřezu spolu s vrchní částí slidu.
kdo převzal
opraveno?

10

datum
14.12.1999
kdo vyvolal
Martin
popis
kBlockList::GetFirstLeaf spadne, když je ten blocklist prázdný. (Vyvoláno smazáním prázdného odrážkového seznamu.)
kdo převzal
Jehně
opraveno?

šablona pro další záznamy:

datum
kdo vyvolal
popis
kdo převzal
opraveno?